°C

Szlakiem Taborów

Szlakiem taborów

Celem cyklu audycji jest popularyzacja tematyki dotyczącej historii, tradycji, obyczajów i kultury  Romów wśród mieszkańców województwa lubuskiego, działanie na rzecz pełniejszego uczestnictwa Romów w życiu społecznym regionu, kształtowanie postaw proedukacyjnych w społeczności romskiej, przełamywanie niechęci Romów do edukacji szkolnej, popularyzacja twórców wywodzących się ze społeczności romskiej, umacnianie tożsamości społeczności romskiej, zwiększenie aktywności kulturalno – organizacyjnej społeczności  romskiej, zwalczanie stereotypów ( próżniaka , złodzieja i przestępcy), budujących   negatywny wizerunek społeczności romskiej i zmianę postrzegania Cyganów w szerokich kręgach polskiej społeczności, budowanie platformy  porozumienia między społecznością romską z innymi grupami społeczeństwa, zapobieganie rozprzestrzenianiu się postaw antycygańskich. Audycja emitowana jest w niedzielę o godz. 8.50