°C

Muzyczne tradycje

Audycja emitowana od poniedziałku do środy w godzinach 5.45 – 6.00, w której prezentowana jest muzyka określana jako ludowa, czyli tworzona lub odtwarzana przez zespoły śpiewacze, kapele i zespoły etniczne a także grupy tworzące tzw. nową tradycję i nową muzykę ludową. Jest redagowana przez Leszka Michalskiego.

W audycji ukazywane jest życie społeczne tych grup oraz aktywność w kultywowaniu i przekazywaniu tradycji przodków. Audycja propaguje muzykę ludową tworzoną w naszym regionie. Ideą audycji jest też ukazywanie folkloru grup etnicznych, które na teren Ziemi Lubuskiej przybyły w wyniku zawirowań historii, głównie po II Wojnie Światowej. Audycja jest okazją do prezentacji twórczości amatorów z małych miejscowości, którzy tworzą muzykę, umownie nazywaną ludową.