°C

Kościół Miłosierdzia

Audycja emitowana w każdą niedzielę w godzinach 6.45 – 7.00, przygotowywana przez Leszka Michalskiego. Przybliża tematy związane z działalnością charytatywną, nie tylko kościoła instytucjonalnego, ale także grup wolontariackich, fundacji charytatywnych oraz działalnością kościoła misyjnego.

Głównym celem audycji jest prezentacji ludzi, którzy swoim zaangażowaniem pomagają drugiemu człowiekowi.