°C

Biznes wrażliwy społecznie

 

 

Po raz piąty Fundacja na Rzecz Collegium Polonicum szuka lubuskich biznesów wrażliwych społecznie. Do 10 września firmy, które robią coś dobrego dla lokalnej społeczności, mogą zgłaszać się do konkursu.

Jego celem jest zaprezentowanie dobrych praktyk firm z województwa lubuskiego, które realizują inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, w tym współpracują z podmiotami ekonomii społecznej (fundacjami, stowarzyszeniami, spółdzielniami socjalnymi).

Jeśli Twoja firma bezinteresownie wspiera innych, podejmuje działalność charytatywną, współpracuje z mieszkańcami lub organizacjami pozarządowymi, to ten konkurs jest Ciebie.

 

👉 Wypełnij formularz zgłoszeniowy w konkursie Biznes Wrażliwy Społecznie 2021! 👈


Harmonogram konkursu
BIZNES WRAŻLIWY SPOŁECZNIE, edycja 2021:

🟢 I ETAP – zgłaszanie dobrych praktyk przez lubuskie firmy (17.06.2021 – 10.09.2021)

🟢 II ETAP – analiza formularzy przez Komisję Konkursową oraz wybór firm do II etapu konkursu (wrzesień)

🟢 III ETAP – spotkania przedstawicieli Komisji Konkursowej z wybranymi firmami (wrzesień)

🟢 IV ETAP – nagrodzenie laureatów konkursu i Gala Finałowa (24 września 2021 r.)


Więcej informacji:

👉 https://bws.fundacjacp.org/formularz-zgloszeniowy/

👉 https://www.facebook.com/BiznesWrazliwySpolecznie