°C

Związkowe podsumowanie roku szkolnego

Dariusz Niedzielski, Bożena Mania

W audycji biorą udział: Bożena Mania, prezes lubuskich struktur Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Dariusz Niedzielski - wiceprzewodniczący Sekcji Oświatowej Regionu NSZZ "Solidarność".

Prawie 5 mln polskich uczniów z ponad 26 tys. szkół rozpoczęło wakacje. Mijający rok szkolny był rokiem wielu zmian i wynikających z nich napięć i kontrowersji. W pierwszej części audycji goście oceniają co w minionym roku szkolnym się udało nauczycielom, związkowcom, urzędnikom i rządowi.

Miniony rok szkolny był ostatnim rokiem obowiązywania gimnazjów. Do szkół średnich trafi we wrześniu podwójny spiętrzony rocznik. Zdaniem krytyków reformy oświaty, dla sporej części uczniów może zabraknąć miejsc. Minister edukacji Dariusz Piontkowski odpiera te zarzuty mówiąc, że miejsc w szkolach średnich jest w skali kraju więcej niż absolwentów. Jak dodaje, różnie wygląda to jednak w różnych miejscach. Jak na reformę patrzą związkowcy?

Ile samorządu, a ile rządu w oświacie w zakresie jej kształtowania i finansowania? Jakie jest największe wyzwanie stojące obecnie przed szkołą w zakresie edukowania i wychowywania dzieci?

 

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady współżycia społecznego oraz tzw. NETykiety a także przepisy polskiego prawa. Rozgłośnia zastrzega sobie prawo do moderacji komentarzy. Rozgłośnia może także, na wniosek uprawnionych organów, przekazać dane identyfikacyjne użytkowników, tj. zarejestrowane adresy e-mail, adresy IP.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, komentarze zawierające jakiekolwiek linki nie są publikowane.