°C

Wojewódzka Rada Kobiet

Fot. Zofia Popielecka

Powołano Wojewódzką Radę Kobiet.

Jej działalność ma się opierać na wsparciu kobiet w regionie. Do podstawowych zadań rady będzie należało między innymi prowadzenie inicjatyw wspierających wejście lub powrót kobiet na rynek pracy oraz wspieranie organizacji społecznych działających na rzecz edukacji z zakresu równości:

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady współżycia społecznego oraz tzw. NETykiety a także przepisy polskiego prawa. Rozgłośnia zastrzega sobie prawo do moderacji komentarzy. Rozgłośnia może także, na wniosek uprawnionych organów, przekazać dane identyfikacyjne użytkowników, tj. zarejestrowane adresy e-mail, adresy IP.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, komentarze zawierające jakiekolwiek linki nie są publikowane.