°C

Radiowa Akademia Ekonomii 4.09.2018

Każdy, kto odprowadza składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych posiada swoje konto. Są na nim liczone oszczędności emerytalne, a także znajdują się informacje dotyczące całej historii ubezpieczenia. Subkonta posiadają natomiast osoby, które były lub są ubezpieczone w jednym z Otwartych Funduszy Emerytalnych. Jak obliczyć swoją przyszłą emeryturę? Co zrobić, by podnieść jej wysokość?

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady współżycia społecznego oraz tzw. NETykiety a także przepisy polskiego prawa. Rozgłośnia zastrzega sobie prawo do moderacji komentarzy. Rozgłośnia może także, na wniosek uprawnionych organów, przekazać dane identyfikacyjne użytkowników, tj. zarejestrowane adresy e-mail, adresy IP.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, komentarze zawierające jakiekolwiek linki nie są publikowane.