°C

Urodziny Stanisława Moniuszki- posłuchaj reportażu o potomkach kompozytora.

Galek

Z okazji Roku Moniuszkowskiego i okrągłej rocznicy urodzin kompozytora postanowiliśmy dotrzeć do żyjących dziś w Warszawie współczesnych potomków z różnych linii pokrewieństwa .

Chciałem dowiedzieć się, czy postać kompozytora przetrwała w rodzinnej tradycji w sposób żywy. Wszak pamięć o „twórcy polskiej opery narodowej” zobowiązuje szczególnie tych, dla których kompozytor jest nie tylko postacią z pomnika przed Teatrem Wielkim w Warszawie.

Stanisław Moniuszko urodził się 5 maja 1819 r. w Ubielu pod Mińskiem  na terenie zaboru rosyjskiego w ówczesnej Polsce (dziś Białoruś). Pochodził z polskiej rodziny szlacheckiej herbu Krzywda. Był jedynym potomkiem małżeństwa Czesława Moniuszki i Elżbiety z Madżarskich Moniuszkowej, ale miał rodzeństwo cioteczne w licznej rodzinie Moniuszków. Matka, Elżbieta Moniuszkowa, choć nie była zawodowym muzykiem, stała się dla syna pierwszą nauczycielką gry na klawikordzie. Przyszły kompozytor w domu rodzinnym wzrastał w atmosferze wrażliwości na sztukę, postawy patriotyczne, oraz  potrzebę zdobywania wykształcenia i troskę o ludzi. Stanisław i Aleksandra Moniuszkowie mieli dziesięcioro dzieci. W 1841 roku urodziło się pierwsze – córka Elżbieta. Do dzisiaj żyją jej autentyczni potomkowie (w Polsce, w Kanadzie i na Węgrzech). Drugim dzieckiem kompozytora był syn Kazimierz (zmarł w dzieciństwie). W 1843 roku przyszło na świat trzecie dziecko kompozytora – syn Stanisław. Z jego linii do dzisiaj żyje (w Polsce i we Włoszech) sześcioro jego potomków. Kolejnym synem Kompozytora był Bolesław (wiolonczelista, zmarł nie żonaty), następnie córka Maria (zmarła jako dziecko), córka Jadwiga (do dzisiaj żyją w Polsce jej potomkowie), córki Zofia i Aleksandra (ta druga zmarła we wczesnym dzieciństwie), syn Jan (profesor petersburskiej Akademii Sztuk, artysta malarz; zmarł nie żonaty) i córka Cecylia (zmarła niezamężna).

W części pierwszej cyklu byliśmy gośćmi Pani Elżbiety Janowskiej-Moniuszko pra-pra-prawnuczki kompozytora i jej córki Adrianny.  Odwiedziliśmy też podczas próby na Uniwersytecie Muzycznym im. Fr.Chopina w warszawie dr Magdalenę Idzik, śpiewaczkę specjalizującą się w wykonawstwie arii i pieśni Moniuszki.

W części drugiej spotkamy Stanisława Kazimierza Wójcika pra-pra-pra-prawnuka po córce Jadwidze (szóste pokolenie)odwiedzimy  rodzinę Macieja Dehnela pra-prawnuka kompozytora po córce Elżbiecie (czwarte pokolenie po Kompozytorze).

Dzięki nagraniom do reportażu po raz pierwszy po latach spotkały się widoczne na zdjęciu medaliony należące przed laty do żony i jednej z córek kompozytora przechowywane oddzielnie przez jego potomków .

Posłuchaj części pierwszej cyklu.

Posłuchaj części drugiej cyklu.

Podczas nagrań do reportażu.

Z rodzinnego albumu Elżbiety Janowskiej-Moniuszko.

 

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady współżycia społecznego oraz tzw. NETykiety a także przepisy polskiego prawa. Rozgłośnia zastrzega sobie prawo do moderacji komentarzy. Rozgłośnia może także, na wniosek uprawnionych organów, przekazać dane identyfikacyjne użytkowników, tj. zarejestrowane adresy e-mail, adresy IP.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, komentarze zawierające jakiekolwiek linki nie są publikowane.