°C

„Między wierszami” – reportaż Izabeli Patek

I.PATEK

Premiera w środę po 18.00.

W czasie II wojny światowej w dzisiejszym Dobiegniewie mieścił się największy niemiecki obóz dla  polskich oficerów Woldenberg II C. Obecnie znajduje się tam Muzeum Woldenberczyków. By utrwalić pamięć o polskich oficerach więzionych przez hitlerowskie Niemcy od siedemnastu lat odbywa się konkurs poezji obozowej. Biorą w nim udział uczniowie szkół podstawowych i średnich poznając realia życia w oflagu, refleksje, tęsknoty i emocje więzionych oficerów zawarte w poezji , opowiadaniach i  pamiętnikach. Po wojnie pisarz Marian Brandys, również więzień obozu Woldenberg II C,  wrócił tu aby napisać książkę  pt.,, Wyprawa do oflagu”. Wspomnienia oficerów stały się świadectwem tamtych tragicznych chwil. O zachowanie pamięci o swoich przodkach zabiegają dziś rodziny działające w Stowarzyszeniu Woldenberczyków. 

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady współżycia społecznego oraz tzw. NETykiety a także przepisy polskiego prawa. Rozgłośnia zastrzega sobie prawo do moderacji komentarzy. Rozgłośnia może także, na wniosek uprawnionych organów, przekazać dane identyfikacyjne użytkowników, tj. zarejestrowane adresy e-mail, adresy IP.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, komentarze zawierające jakiekolwiek linki nie są publikowane.