°C

Koty kontra ludzie czyli status prawny kotów wolno bytujących

spółdzielnia

Sytuacja prawna kotów wolno żyjących została uregulowana przez Ustawę o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. W myśl Ustawy „Każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania” (Art. 5), a więc także zwierzę wolno żyjące. Co znaczy „humanitarne traktowanie” ? – „ to traktowanie uwzględniające potrzeby zwierzęcia i zapewniające mu opiekę i ochronę” (Art. 4 ust. 2). Ustawa mówi: „zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu" (Art. 21.) Dlatego przepędzanie ich, zamykanie piwnicznych okienek i uniemożliwianie swobodnego bytu w miejscu ich życia jest niczym innym, jak łamaniem Ustawy.

Zwierzęta wolno żyjące nie są zwierzętami bezdomnymi – a bardzo często mylimy te pojęcia. Ustawodawca dokładnie określił, kiedy zwierzę jest bezdomne – „to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały (Art. 4 ust. 16). W myśl Ustawy – zwierzęta wolno żyjące (dzikie) „ to zwierzęta nieudomowione żyjące w warunkach niezależnych od człowieka”(art. 4 ust 21) Okazjonalne lub stałe dokarmianie takich zwierząt nie zmienia niczego w ich statusie – są to nadal koty wolno żyjące, a fakt korzystania z dokarmiania pomaga im na pewno przetrwać – ale nie powoduje, iż stają się przez to zwierzętami udomowionymi.

Tymczasem na tablicach ogłoszeniowych w klatkach schodowych bloków zielonogórskiej spółdzielni Młodzieżowiec w Zielonej Górze  pojawił się komunikat nakazujący usunięcie budek dla kotów i misek. W komunikacie prezes Spółdzielni powołuje się na zalecenia Sanepidu, który zakazał dokarmiania wolno żyjących kotów i ukarał prezesa spółdzielni za bałagan.  Przeciwnikami kotów jest kilku mieszkańców osiedla, którzy wystosowali do prezesa pismo w tej sprawie.

To nie jest oczywiście problem  jedynie tego osiedla. Co kilka tygodni w tym czy innym blokowisku wybucha afera z zakazem dokarmiania wolno żyjących lub bezdomnych kotów. Zakazy są najczęściej prowokowane przez niezadowolonych czy poirytowanych bałaganem albo też po prostu obecnością kotów na osiedlu mieszkańców. Ustawa swoje, a rzeczywistość swoje.

 O tym w dzisiejszej audycji MNZ.

Naszymi gośćmi będą

Mieszkanki osiedla : Halina Zelisko, Monika Walewska, Monika Kurzyńska, Paulina Radecka.

Anna Rewinska  pracowniczka schroniska, wolontariuszka, która w innym miejscu też prowadzi walkę o miejsca bytowania kotów.

Prezes Zarządu Spółdzielni  Młodzieżowiec pan Kazimierz Poniatowski  oraz pani Maria Chlucka Krzeszowska pracownik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Zielonej Gorze.

Połączymy się z kocią behawiorystką Małgorzatą Biegańską – Hendryk.

 

 

 

Ostatnia część audycji to jak zwykle opowieści dzikiej treści Piotra Dziełakowskiego.

 

 

 

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady współżycia społecznego oraz tzw. NETykiety a także przepisy polskiego prawa. Rozgłośnia zastrzega sobie prawo do moderacji komentarzy. Rozgłośnia może także, na wniosek uprawnionych organów, przekazać dane identyfikacyjne użytkowników, tj. zarejestrowane adresy e-mail, adresy IP.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, komentarze zawierające jakiekolwiek linki nie są publikowane.