°C

Kosić trawę czy zakładać łąki kwietne?

fot:E.Kobelak

Gorzowianie piszą do prezydenta w sprawie tworzenia w mieście tzw. łąk kwietnych. Pod przesłaną do magistratu opinią podpisali się między innymi przedstawiciele Stowarzyszenia Zielone Miasto Gorzów czy Komitetu Rewitalizacji Zawarcie. W ich opinii miasto powinno ograniczyć częstotliwość koszenia traw, tak by zachować i promować występujące w mieście łąki kwietne.

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady współżycia społecznego oraz tzw. NETykiety a także przepisy polskiego prawa. Rozgłośnia zastrzega sobie prawo do moderacji komentarzy. Rozgłośnia może także, na wniosek uprawnionych organów, przekazać dane identyfikacyjne użytkowników, tj. zarejestrowane adresy e-mail, adresy IP.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, komentarze zawierające jakiekolwiek linki nie są publikowane.