°C

Jak być patriotą w zjednoczonej Europie?

Otwarty Mikrofon Radia Zachód

Trwa trzydniowe święto patriotyzmu. 1 maja jest 15. rocznicą wstąpienia Polski do UE, 2 maja jest świętem flagi, 3 maja świętem Konstytucji 3 maja. Używając metafory z Totolotka – kumulacja.

Porozmawiajmy o patriotyzmie w kontekście naszej przynależności do UE. Czy bycie „europejczykiem” czyli euroentuzjastą, nie stoi w sprzeczności z patriotyzmem? Czy euroentuzjazm kłóci się z patriotyzmem, czy emocje te uzupełniają się? Pyta Krzysztof Chmielnik.

Od godz. 12:12 czekamy na Państwa telefony: 68 324 22 55 i 801 327 462 a już teraz na komentarze.

🇵🇱🇪🇺 Zachęcamy do telefonowania od godz. 12:12 i do komentowania ⤵

Opublikowany przez Radio Zachód Czwartek, 2 maja 2019

Jedna odpowiedź do “Jak być patriotą w zjednoczonej Europie?”

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady współżycia społecznego oraz tzw. NETykiety a także przepisy polskiego prawa. Rozgłośnia zastrzega sobie prawo do moderacji komentarzy. Rozgłośnia może także, na wniosek uprawnionych organów, przekazać dane identyfikacyjne użytkowników, tj. zarejestrowane adresy e-mail, adresy IP.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, komentarze zawierające jakiekolwiek linki nie są publikowane.