°C

Debata związkowa 10 stycznia 2019 r.

Debata związkowa

Gośćmi tego wydania audycji są: Bożena Pierzgalska, przewodnicząca nauczycielskiej NSZZ "Solidarność" Okręgu Zielonogórskiego oraz Monika Bocian, przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubuskiego.

W pierwszej części audycji jej uczestniczki podsumowują dziewięć miesięcy obowiązywania ograniczeń w niedzielnym handlu oraz zastanawiają się, czy celowe są dalsze zmiany prawne mające uregulować to zagadnienie:

W części drugiej goście próbują odpowiedzieć na pytanie o to, czy związki zawodowe powinny dążyć do czynnego udziału w polityce i czy z tego mariażu może wyniknąć coś dobrego dla reprezentowanych przez nich środowisk:

W trzeciej części uczestniczki programu dzielą się spostrzeżeniami nt. tego, jaka jest obecnie sytuacja kobiet w miejscu pracy w Polsce. Czy w ramach Międzynarodowej Organizacji Pracy dojdzie do wypracowania ogólnoświatowych standardów w zakresie ochrony kobiet przed dyskryminacją i przemocą w pracy?

Druga połowa tej części audycji poświęcona jest negocjacjom nauczycielskich central związkowych z ministerstwem edukacji. Uczestniczki audycji w gorącej dyskusji odnoszą się do najświeższych wydarzeń, które miały dziś miejsce w Warszawie:

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady współżycia społecznego oraz tzw. NETykiety a także przepisy polskiego prawa. Rozgłośnia zastrzega sobie prawo do moderacji komentarzy. Rozgłośnia może także, na wniosek uprawnionych organów, przekazać dane identyfikacyjne użytkowników, tj. zarejestrowane adresy e-mail, adresy IP.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, komentarze zawierające jakiekolwiek linki nie są publikowane.