°C

Człowiek człowiekowi…

W TWOJEJ SPRAWIE
 
Człowiek człowiekowi
 
Człowiek człowiekowi wilkiem
Człowiek człowiekowi strykiem
Lecz ty nie daj się zgnębić
Lecz ty nie daj się spętlić
Człowiek człowiekowi szpadą
Człowiek człowiekowi zdradą
Lecz ty nie daj się zgładzić
Lecz ty nie daj się zdradzić
Człowiek człowiekowi pumą
Człowiek człowiekowi dżumą
Lecz ty nie daj się pumie
Lecz ty nie daj się dżumie
Człowiek człowiekowi łomem
Człowiek człowiekowi gromem
Lecz ty nie daj się zgłuszyć
Lecz ty nie daj się skruszyć
Człowiek człowiekowi wilkiem
Lecz ty nie daj się zwalczyć
Człowiek człowiekowi bliźnim
Z bliźnim się możesz zabliźnić
 
Edward Stachura
 
Wbrew po­zo­rom, wy­mo­wa wier­sza jest optymistyczna jak i moja audycja, bo w ostat­niej stro­fie wiersza pod­miot li­rycz­ny przy­zna­je, że lu­dzie są rów­nież bliź­ni­mi. Wspar­cie dru­gie­go czło­wie­ka po­zwa­la upo­rać się z ży­cio­wy­mi trud­no­ścia­mi,  bo na swo­jej dro­dze spo­tkykamy też życz­li­we, do­bre oso­by. 
Szukam świata, w którym człowiek człowiekowi człowiekiem
 

- KAMPANIA SPOŁECZNA -


Komentuj odpowiedzialnie! Odnoś się do treści informacji, nie obrażaj rozmówców, nie używaj słów niecenzuralnych. Rozgłośnia zastrzega sobie prawo do moderacji komentarzy naruszających te zasady. Administratorem Twoich komentarzy jest Facebook, który może stosować do nich także "Zasady społeczności Facebooka".

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, komentarze zawierające linki nie są publikowane.Skomentuj na FacebookuPolub naszą stronę na Facebooku