°C

Co przyniesie nowy rok szkolny?

Bożena Pierzgalska
 

W sierpniowym wydaniu audycji bierze udział Bożena Pierzgalska, przewodnicząca zielonogórskiej "Solidarności" nauczycieli.

W programie poruszamy kwestię zmian dotyczących działalność związków zawodowych w służbach mundurowych. Pytamy o to, co przyniesie nowy rok szkolny? W związku ze zbliżającymi się uroczystościami upamiętniającymi podpisanie porozumień sierpniowych pytamy, czym były związki zawodowe kiedyś, a czym są obecnie. Jak spełniają pokładane w nich nadzieje i jak wywiązują ze swojej roli?

Prezydent podpisał ustawę z lipca tego roku o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej. Funkcjonariusze służb mundurowych uzyskują swobodę zrzeszania się w związki zawodowe.

Nowelizacja wejdzie w życie 7 września i umożliwia funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej i Służby Więziennej korzystanie z gwarantowanej Konstytucją wolności zrzeszania się w związkach zawodowych. Zgodnie z art. 59 ust. 4 Konstytucji, wolność zrzeszania się w związkach zawodowych może podlegać tylko takim ograniczeniom, jakie są dopuszczalne przez wiążące Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowe. Obecnie obowiązuje zasada monizmu związkowego, której istotą jest możliwość zrzeszania się funkcjonariuszy w jednym, działającym wyłącznie w danej formacji, związku zawodowym. Ustawa znosi to ograniczenie.

Rok szkolny rozpocznie się już za kilkanaście dni. Pierwszy rok szkolny bez gimnazjów na mapie oświatowej. Szef ZNP Sławomir Broniarz pytany o ocenę rozmów z ministrem edukacji Dariuszem Piątkowskim, dotyczących wzrostu wynagrodzeń nauczycieli powiedział, że niczego „nowego one nie przyniosły” (wypowiedź szefa ZNP w zapisie dźwiękowym audycji). A jak NSZZ Solidarność widzi obecną sytuację? Czy w wśród związkowców w oświacie jest atmosfera i determinacja do kontynuowania protestu?

Za kilka dni ważna dla „Solidarności”, ale i dla większości Polaków data: 39. rocznica podpisania porozumień sierpniowych. Na przełomie sierpnia i września 1980 podpisano cztery porozumienia zawarte przez rząd PRL z komitetami strajkowymi powstałymi w 1980. W pierwszym punkcie porozumień gdańskich stwierdzano, że działalność związków zawodowych nie spełniła nadziei i oczekiwań pracowników, dlatego uznaje się za celowe powołanie nowych, samorządnych związków zawodowych, które byłyby autentycznym reprezentantem klasy pracującej. Na podstawie tego punktu dopuszczono do zarejestrowania NSZZ „Solidarność”.

7 września 2019 r. wchodzi w życie ważna i długo oczekiwana przez związkowców nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca rozszerzenia możliwości dochodzenia odszkodowania od pracodawcy przez pracownika, który doznał mobbingu.

Pracownik, który czuje się mobbingowany będzie mieć możliwość dochodzenia od pracodawcy odszkodowania także w sytuacji, gdy pracownik nie rozwiązał stosunku pracy. Dotychczas przesłanką wystąpienia przez pracownika z powództwem o odszkodowanie z tytułu mobbingu było uprzednie rozwiązanie przez niego stosunku pracy ze wskazaniem mobbingu jako okoliczności uzasadniającej rozwiązanie. Często jednak pracownicy, którzy faktycznie padli ofiarą praktyk mobbingowych, nie decydują się na rozwiązanie stosunku pracy ze względów bytowych. Po zmianie kodeksu, pracownik może wystąpić z roszczeniem wobec pracodawcy niezależnie od tego, czy jest jeszcze zatrudniony, czy stosunek pracy rozwiązał.

REKLAMA

Komentuj odpowiedzialnie! Odnoś się do treści informacji, nie obrażaj rozmówców, nie używaj słów niecenzuralnych. Rozgłośnia zastrzega sobie prawo do moderacji komentarzy naruszających te zasady. Administratorem Twoich komentarzy jest Facebook, który może stosować do nich także "Zasady społeczności Facebooka".

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, komentarze zawierające linki nie są publikowane.



Skomentuj przez Facebooka

Polub naszą stronę na Facebooku