°C

IV Kongres Sołtysów Powiatu Gorzowskiego

autor: Piotr Wiśniewski

Sołtysi i zaproszeni goście z całego powiatu gorzowskiego, wzięli udział w czwartym już kongresie sołtysów.

Ponad stu uczestników spotkało się pod Gorzowem, aby wymieć doświadczenia i wysłuchać wykładów dotyczących między innymi rządowego programu „Czyste powietrze” i ubezpieczeń społecznych. Ze słowami podziękowania za prace sołtysów, na spotkaniu pojawił się również wojewoda lubuski Władysław Dajczak.

Jak twierdzi starosta gorzowski Michał Wasilewski, ten kongres to wymiana doświadczeń, ale również spojrzenie w przyszłość.

Niezwykle ważny temat związany z ubezpieczeniami, zaprezentowała przedstawicielka z gorzowskiej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Danuta Broniecka.

Dla młodych sołtysek – Arlety Cyran z Gralewa i Marzeny Piotrowicz ze Starego Polichna, wiedza zdobyta na kongresie to coś co może zainteresować mieszkańców podgorzowskich wiosek.

Organizatorem kongresu było Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. wraz z zaprzyjaźnionym powiatem Marchijsko-Odrzańskim. Projekt jest realizowany przez Powiat Gorzowski przy wsparciu Euroregionu Pro Europa Viadrina, dzięki Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Regionalnego.

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady współżycia społecznego oraz tzw. NETykiety a także przepisy polskiego prawa. Rozgłośnia zastrzega sobie prawo do moderacji komentarzy. Rozgłośnia może także, na wniosek uprawnionych organów, przekazać dane identyfikacyjne użytkowników, tj. zarejestrowane adresy e-mail, adresy IP.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, komentarze zawierające jakiekolwiek linki nie są publikowane.