°C

Powiem ci w słowach kilku, co myślę o tym wilku

Fot. Małgorzata Hajdas-Grzesik

Dwa dni dyskutowano w Iłowej o wilkach. Rozmowy były bardzo burzliwe.

Populacja wilków wzrasta, obecnie szacuje się, że w całej Polsce to prawie 2 tysiące osobników. Dlatego nie przypadkiem takie spotkanie odbyło się w gminie położonej w Borach Dolnośląskich. Podczas warsztatów przeprowadzonych przez Fundację WWF próbowano wypracować wspólne stanowisko dotyczące koegzystencji ludzi z tymi zwierzętami. Wzięli w nich udział rolnicy, myśliwi, hodowcy bydła, leśnicy, urzędnicy:

W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele partnerskiej gminy Rietschen – burmistrz Ralf Brehmer wraz z pracownikami biura „Wilki w Saksonii”. Poruszane tematy to monitoring, łagodzenie konfliktów między ludźmi i dużymi drapieżnikami, zapobieganie im, bezpieczeństwo, praktyki hodowlane, ale także kłusownictwo i możliwości gospodarcze. – Organizacja WWF Polska chce zaangażować naszą gminę do międzynarodowego projektu, którego celem jest wypracowanie modelu współpracy ludzi z drapieżnikami żyjącymi w europejskich lasach – mówi burmistrz Iłowej Paweł Lichtański. – Obecność wilków wywołuje emocje, ale także dyskusje dotyczące podstawowych wyzwań społecznych i ekonomicznych.


Dyskusyjne zorganizowane zostały w ramach projektu pt. Poprawa sąsiedztwa ludzi z dużymi drapieżnikami w Europie poprzez działania komunikacyjne, współpracę transgraniczną i wymianę wiedzy”.
Głównym celem jest stworzenie platformy umożliwiającej gromadzenie i dzielenie się wiedzą na temat współistnienia ludzi i wilków wśród różnych interesariuszy.
Spotkanie było pierwszą częścią projektu, którego podsumowaniem będą trzydniowe warsztaty w Iłowej w czerwcu.

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady współżycia społecznego oraz tzw. NETykiety a także przepisy polskiego prawa. Rozgłośnia zastrzega sobie prawo do moderacji komentarzy. Rozgłośnia może także, na wniosek uprawnionych organów, przekazać dane identyfikacyjne użytkowników, tj. zarejestrowane adresy e-mail, adresy IP.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, komentarze zawierające jakiekolwiek linki nie są publikowane.