°C

Oferta pracy: Specjalista ds. wsparcia IT

Polskie Radio Zachód

Regionalna Rozgłośnia Polskiego Radia w Zielonej Górze "Radio Zachód SA" ogłasza nabór na stanowisko :

Specjalista ds. wsparcia IT

Miejsce pracy: Zielona Góra ul. Kukułcza 1 (Radio Zachód S.A.)

Czym będziesz się zajmował:

 • wsparciem użytkowników systemu informatycznego w codziennej pracy i ich szkoleniem,
 • przygotowywaniem stanowisk pracy dla pracowników,
 • instalowaniem i aktualizowaniem oprogramowania,
 • diagnostyką i rozwiązywaniem problemów w zakresie sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych,
 • monitorowaniem pracy infrastruktury i usług IT,
 • zarządzaniem użytkownikami Active Directory zgodnie z obowiązującymi politykami,
 • testowaniem, tworzeniem oraz wdrażaniem nowych rozwiązań technicznych i informatycznych.

Czego oczekujemy:

 • znajomości systemów operacyjnych Unix, Linux, Windows,
 • podstawowej znajomości zagadnień sieciowych,
 • dyspozycyjności i umiejętność pracy w zespole,
 • zapału do pracy i umiejętności samokształcenia, samodzielności w ustalaniu priorytetów zadań oraz umiejętność efektywnego zarządzania własnym czasem pracy, chęci poszerzania swojej wiedzy,
 • prawa jazdy kat. B,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej oraz komunikację na poziomie podstawowym.

Co oferujemy:

 • umowę o pracę od pierwszego dnia,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • pracę z mnóstwem ciekawych ludzi,
 • niezbędne narzędzia do pracy.

CV  należy wysłać  poczta na adres e mail: it (małpa) zachod.pl

Termin zgłoszeń: 31 sierpnia 2019 r.

Aplikacje muszą zawierać jedną z poniższych klauzul:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy i innych zebranych w trakcie procesu rekrutacji przez Radio Zachód S.A. w celu realizacji aktualnego procesu rekrutacji, w zakresie w jakim wykraczają poza katalog określony przepisami prawa pracy.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy i innych zebranych w trakcie procesu rekrutacji przez Radio Zachód S.A. w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na podobne stanowiska


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

Administrator danych osobowych

Radio Zachód S.A z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Kukułcza 1 jest Administratorem Twoich danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem iod@zachod.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

Cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane osobowe przetwarzamy dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnego procesu rekrutacji, a jeżeli wyraziłeś na to zgodę, również przyszłych procesów rekrutacji na podobne stanowiska. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych, a w zakresie szerszym niż określony w tych przepisach lub dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji, Twoja zgoda.

Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Okres przechowywania danych

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać w celach określonych powyżej przez okres trwania procesu rekrutacyjnego lub, w zależności od Twojej dodatkowej dobrowolnej zgody, przyszłych rekrutacji lub do czasu wycofania zgody.

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym partnerom, firmom współpracującymi czy podwykonawcom, tzn. obsłudze prawnej, obsłudze hostingu, firmom świadczącym usługi wsparcia technicznego.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady współżycia społecznego oraz tzw. NETykiety a także przepisy polskiego prawa. Rozgłośnia zastrzega sobie prawo do moderacji komentarzy. Rozgłośnia może także, na wniosek uprawnionych organów, przekazać dane identyfikacyjne użytkowników, tj. zarejestrowane adresy e-mail, adresy IP.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, komentarze zawierające jakiekolwiek linki nie są publikowane.