°C

Jak zaawansowane są prace projektowe nad budową obwodnicy Kostrzyna?

źródło: GDDKiA

Prace projektowe nad północną obwodnicą Kostrzyna, powoli, ale zmierzają ku końcowi.

W ostatnich dniach miał zostać  wyłoniony wykonawca Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego , które jest podstawowym dokumentem przy inwestycji. Poza tym  przebieg obwodnicy warunkuje budowę ulic w mieście, by jak najłatwiej wjechać bądź zjechać z obwodnicy. Jak zapewnia burmistrz Kunt, zagwarantowane jest – z budżetu centralnego – finansowanie obwodnicy, budowa mostu granicznego na Odrze i podniesienie mostu na Warcie.

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady współżycia społecznego oraz tzw. NETykiety a także przepisy polskiego prawa. Rozgłośnia zastrzega sobie prawo do moderacji komentarzy. Rozgłośnia może także, na wniosek uprawnionych organów, przekazać dane identyfikacyjne użytkowników, tj. zarejestrowane adresy e-mail, adresy IP.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, komentarze zawierające jakiekolwiek linki nie są publikowane.