°C

PFRON promuje SOW

PFRON

Niepełnosprawni, którzy korzystają z dofinansowania środkami PFRON odczują wkrótce kolosalną poprawę. Do tej pory osoba z niepełnosprawnościami, która chciała uzyskać dofinansowanie, musiała udać się do urzędu, żeby złożyć stosowny, papierowy wniosek. Teraz stworzono platformę, dzięki której te sprawy zostaną załatwione przez internet.

Dorota Habich, p.o. prezesa zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mówi, że niezbędne będzie jednak współdziałanie samorządów lokalnych.

 

 

System Obsługi Wsparcia, bo taką nazwę nosi projekt, spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem samorządów – zapewnia Dariusz Łazar, kierownik projektu SOW.

 

 

Pozytywnie o nowym rozwiązaniu wypowiada się Michał Pelczarski, dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

 

Dodajmy, że osoby niepełnosprawne w całym kraju, składają do PFRON każdego roku, pół miliona wniosków o dofinansowanie. Kwota, którą samorządy rozdysponowały ze środków PFRON w 2017 roku sięgnęła 1 mld złotych.

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady współżycia społecznego oraz tzw. NETykiety a także przepisy polskiego prawa. Rozgłośnia zastrzega sobie prawo do moderacji komentarzy. Rozgłośnia może także, na wniosek uprawnionych organów, przekazać dane identyfikacyjne użytkowników, tj. zarejestrowane adresy e-mail, adresy IP.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, komentarze zawierające jakiekolwiek linki nie są publikowane.