°C

W prokuraturze zawiadomienie ws. jednej z firm Łukasza Mejzy

Fot. Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze
 

Do Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze wpłynęło zawiadomienie z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego dot. podejrzenia wyłudzenia dofinansowania unijnego z projektu „Lubuskie Bony Rozwojowe”. Wśród firm, które otrzymały dotację jest m.in. Future Wolves Łukasz Mejza – poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze Ewa Antonowicz.

„W zawiadomieniu wskazano, że firma Future Wolves Łukasz Mejza wystawiła faktury na kwotę brutto 883 800 zł, z czego dofinansowano ze środków projektu kwotę w wysokości 664 075 zł. Nie ma jednak podanej wysokości ewentualnej szkody. Zawiadomienie jest teraz na etapie analizy. Jeszcze przed przeprowadzeniem postępowania sprawdzającego prokuratura ustali właściwość jednostki, która będzie je prowadzić” – powiedziała PAP Antonowicz.

Skierowanie do prokuratury tego zawiadomienia Zarząd Województwa Lubuskiego zapowiedział we wtorek wskazując, że ma to związek z wątpliwościami dotyczącymi rozliczenia projektu „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim – edycja II” finansowanego ze środków unijnych, po tym jak zapoznał się z informacją z kontroli projektu dot. postępu prac i ustaleń dokonanych przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kontrola ta objęła m.in. weryfikację zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie oraz załączonym do niej wnioskiem o dofinansowanie.

Zarząd Województwa poinformował, że w toku kontroli ustalono, że Agencja Rozwoju Regionalnego, która jest wyłonionym w konkursie beneficjentem projektu, nie ma materiałów pokazujących, jak wyglądały szkolenia zrealizowane przez firmę Mejzy, w związku z czym nie można zweryfikować, czy usługa była adekwatna do kosztów. „Brak jest możliwości potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniach w przypadku 18 osób” – dodano w komunikacie.

„Wykazano brak materiałów szkoleniowych udostępnionych na platformie szkoleniowej, co utrudnia zweryfikowanie zakresu szkolenia. Wątpliwości budzi sposób przeprowadzenia szkolenia – logowania w godzinach nocnych przez uczestników, logowania rozpoczynające się jednego dnia a kończące kolejnego, realizacja poszczególnych modułów szkolenia w czasie znacznie krótszym niż przewidziano w informacji o usłudze” – napisano w dalszej części komunikatu Zarządu Woj. Lubuskiego

Agencja Rozwoju Regionalnego (ARR) S.A. w Zielonej Górze w związku z publikacjami dot. działalności firmy Łukasza Mejzy wydała 30 listopada br. oświadczenie. Poinformowała w nim, że wszyscy przedsiębiorcy korzystający z „bonów rozwojowych” podpisali z nią standardową umowę, w tym firma Future Wolves Łukasz Mejza.

Future Wolves Łukasz Mejza w okresie od kwietnia do września 2020 r. przeprowadziła 72 usługi rozwojowe w formie e-learningu dla 37 przedsiębiorców i rozliczyła zrealizowane usługi rozwojowe na łączną wartość dofinansowania w kwocie 664.075,00 zł.

„ARR S.A. nie decyduje, jakie usługi i jacy wykonawcy usług są wpisani do BUR. To Administrator BUR – PARP weryfikuje podmioty i decyduje o spełnianiu przez nie warunków niezbędnych do wpisu do Bazy. Pracownicy Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. nie mogą wskazywać przedsiębiorcom, który z podmiotów wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych jest lepszym, a który gorszym dostawcą usług” – napisano w oświadczeniu.

Zarząd ARR dodał, że w trosce o rzetelne przedstawienie stanu faktycznego realizacji projektu, „prosi o cierpliwość i powstrzymanie się od przedwczesnego wyciągania wniosków, czy ferowania wyroków do czasu zakończenia kontroli”.

Projekt „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim – edycja II” jest realizowany w ramach RPO Lubuskie 2020. Zakłada on dofinansowanie na usługi rozwojowe, m.in. szkolenia, studia podyplomowe, e-learning czy doradztwo.

Jak poinformowała ARR w Zielonej Górze, dofinansowanie w ramach projektu „Lubuskie Bony Rozwojowe” można uzyskać wyłącznie na usługi dostępne w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) – internetowym rejestrze usług rozwojowych prowadzonym w formie systemu teleinformatycznego, zarządzanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).


REKLAMA


Komentuj odpowiedzialnie! Odnoś się do treści informacji, nie obrażaj rozmówców, nie używaj słów niecenzuralnych. Rozgłośnia zastrzega sobie prawo do moderacji komentarzy naruszających te zasady. Administratorem Twoich komentarzy jest Facebook, który może stosować do nich także "Zasady społeczności Facebooka".

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, komentarze zawierające linki nie są publikowane.Skomentuj na FacebookuPolub naszą stronę na Facebooku