°C

PiS prezentuje program rozwoju Polski

 

Podniesienie kwoty wolnej dla pracujących do 30 tys. zł oraz podniesienie progu podatkowego z 85 tys do 120 tys. zł - to jedne z głównych punktów jakie przewiduje "Polski Ład" w propozycji skierowanej do pracujących.

Polska musi być krajem, głęboko osadzonym w tradycji, krajem dumnym, który idzie do przodu – powiedział w sobotę podczas prezentacji Polskiego Ładu prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jak podkreślił, warto być Polakiem, spełniać polskie aspiracje i polskie marzenia.

W sobotę odbywa się konwencja programowa, na której kierownictwo Zjednoczonej Prawicy prezentuje Polski Ład, czyli nowy społeczno-gospodarczy program na okres pocovidowy.

Jarosław Kaczyński zaznaczył w swoim wystąpieniu, że „Polska musi być krajem, głęboko osadzonym w tradycji, krajem dumnym, który idzie do przodu, chce w tej chwili dokonać +skoku+, ale jeśli patrzy dalej, w lata 30., to chce dalej iść do przodu – jeszcze dalej, jeszcze wyżej, ciągle w górę”.

„Warto być Polakiem, warto spełniać polskie aspiracje, a nawet polskie marzenia” – mówił prezes PiS. „Dlatego jest Polski Ład, nowa wielka ofensywa – ofensywa dla Polski” – podsumował.

PiS prezentuje program rozwoju Polski | Radio Zachód

Dziś opublikowano „Polski Ład”, czyli kompleksową strategię Zjednoczonej Prawicy w celu przezwyciężenia skutków pandemii oraz gospodarczej odbudowy. Jednym z najważniejszych (z dziesięciu) elementów programu jest pozycja poświęcona pracownikom pt. Uczciwa praca – godna płaca.

„Polski Ład” zakłada podniesienie kwoty wolnej od podatków dla wszystkich pracujących Polaków (18 mln osób) do 30 tys. zł. „Skutkiem będzie wzrost progresywności klina podatkowego – niższe podatki dla osób o niskich i średnich dochodach” – podkreślono.

W dokumencie wskazano, że podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł w praktyce oznacza, brak podatku od płacy minimalnej. „Po takiej zmianie kwota wolna w Polsce znajdzie się na poziomie porównywalnym z Niemcami, Francją czy Irlandią” – zaznaczono w strategii.

Wskazano, że aby zagwarantować wyższe dochody systemu ochrony zdrowia, zmiany obejmą także wprowadzenie takich samych zasad opłacania składki zdrowotnej dla działalności gospodarczych jak w przypadku umów o pracę (proporcjonalnie do dochodu).

„Polski Ład” zakłada ponadto podniesienie po raz pierwszy od 12 lat progu podatkowego z 85 tys. do 120 tys. zł, co ma pozwolić zatrzymać w portfelu więcej środków przez klasę średnią. Wyższa stawka podatkowa (32 proc.) będzie dotyczyć dochodów powyżej 120 tys. zł. „To oznacza, że z każdej złotówki od kwoty 120 tys. zł podatek będzie wynosił 32 grosze, a od tej powyżej 85 tys. do 120 tys. – 17 groszy zamiast wcześniejszych 32” – podkreślono w strategii.

Plan zakłada ponadto, ulgę w PIT dla osób zatrudnionych na umowę o pracę osiągających roczny dochód w przedziale 70-130 tys. zł. Dzięki temu rozwiązaniu, reforma będzie neutralna dla podatników zatrudnionych na umowę o pracę z dochodem od 6 do 10 tys. zł miesięcznie.

W kwestiach podatkowych, Zjednoczona Prawica chce wprowadzić także ulgę PIT na powrót z emigracji. Powracający z zagranicy Polacy już od 2022 roku mają mieć możliwość wskazania w zeznaniach podatkowych kwotę do opodatkowania niższą o 50 tys. zł. Zapewniono, że podobnie ma być także w 2023 roku.

W „Polskim Ładzie” zapowiada się również ograniczenie stosowania umów cywilnoprawnych, m.in. poprzez pełne oskładkowanie umów zlecenia z perspektywą wprowadzenia jednego kontraktu na pracę.

Strategia przewiduje też likwidację luki w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Miałoby się to odbyć poprzez zobligowanie dużych firm do tego, by na żądanie pracownika w ciągu 30 dni musiały uzasadnić powód wypłacania określonego wynagrodzenia. Jak wyjaśniono, zatrudnieni będą mogli też zażądać informacji o przeciętnych zarobkach osób płci przeciwnej wykonujących takie same lub podobne obowiązki.

„Nowy Ład” zakłada także reformę powiatowych urzędów pracy, które oprócz wsparcia osób poszukujących pracy mają też wspierać tych chcących podnieść swoje kompetencje, a także pracodawców poszukujących pracowników.

„W najbliższych 6 latach zwiększymy wydatki na zdrowie do 7 proc. w relacji do PKB. Już w 2023 r. osiągną one poziom 6 proc. PKB. To zdecydowanie szybciej niż wcześniej zakładaliśmy” – zaznaczono.

Część poświęconą polityce zdrowotnej w dokumencie Polski Ład ujęto w części „Plan na zdrowie”.

Podkreślono w niej m.in., że „nowe środki będą przeznaczone na inwestycje, cyfryzację, nowe kadry i nowoczesne terapie”. Przyjęcie tego rozwiązania zaplanowano na wrzesień 2021 r.

Obok wzrostu wydatków na zdrowie istotną zmianą ma być uruchomienie programu badań profilaktycznych dla osób 40 plus, finansowanego ze środków publicznych. Połączone mają być z okresowymi badaniami w zakresie medycyny pracy tak, aby wzięło w nich udział jak najwięcej Polaków.

Kolejna zmiana to zniesienie limitów u specjalistów – rozszerzenie opieki ambulatoryjnej i zniesienie limitów przyjęć pacjentów poniżej 18 lat. „W dalszej kolejności planujemy zniesienie limitu dla wszystkich Polaków. Efektem tej zmiany będzie skrócenie kolejek” – zapewniono.

Ponadto „Plan na zdrowie” zakłada podwyższenie minimalnych wynagrodzeń pracowników medycznych. „Przy wzroście nakładów na zdrowie kluczowe będzie także odpowiednie opłacanie specjalistów” – podkreślono.

W kontekście kadr medycznych zaplanowano wprowadzenie szybkiej ścieżki wejścia do zawodu dla pielęgniarek, które mają kwalifikacje, a nie pracują w zawodzie, jak również „atrakcyjnych kredytów na start dla medyków po egzaminie specjalizacyjnym lub powrocie z zagranicy”.

„Dodatkowo będziemy sukcesywnie zwiększać liczbę lekarzy specjalistów. Planowane jest także dalsze zwiększanie wynagrodzeń młodych lekarzy, w szczególności w dziedzinach priorytetowych, a także wprowadzenie kredytów na studia niestacjonarne oraz stypendiów na studia medyczne i specjalizacje (bezzwrotnych po odpracowaniu w publicznym systemie ochrony zdrowia)” – wynika z dokumentu.


REKLAMA


Komentuj odpowiedzialnie! Odnoś się do treści informacji, nie obrażaj rozmówców, nie używaj słów niecenzuralnych. Rozgłośnia zastrzega sobie prawo do moderacji komentarzy naruszających te zasady. Administratorem Twoich komentarzy jest Facebook, który może stosować do nich także "Zasady społeczności Facebooka".

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, komentarze zawierające linki nie są publikowane.Skomentuj na FacebookuPolub naszą stronę na Facebooku