°C

Starania o wpisanie kościoła w Rokitnie na listę Pomników Historii

Fot. Kamil Hypki
 

Trwają starania o wpisanie na listę Pomników Historii kościoła w Rokitnie. Należy on do wybitnych przykładów sakralnej architektury doby baroku w Polsce. Skarbem świątyni jest cudowny obraz Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej z XVI wieku.

„Kilka dni temu właśnie w Rokitnie odbył się Konwent Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków. Przybliżono na nim najcenniejsze zabytki regionu oraz zrealizowane w nich prace remontowe i konserwatorsko-restauratorskie. Pobyt w Rokitnie stworzył możliwość szerszego zaprezentowania tamtejszego kościoła nie tylko konserwatorom wojewódzkim, ale również cenionym w środowisku wybitnym konserwatorom dzieł sztuki” – powiedziała Barbara Bielinis-Kopeć, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków .

Dodała, że korzystając z okazji poddano oględzinom cudowny obraz Matki Bożej Rokitniańskiej. Dzieło ostatni raz konserwowano przed ponad 20 laty, stąd konieczne było dokonanie oceny jego obecnego stanu zachowania i ustalenie, czy nie wymaga zabiegów konserwatorskich.

Oględzin dokonała prof. Bogumiła Rouba z Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu. Towarzyszyli jej prof. Andrzej Koss oraz Marcin Kozarzewski z Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w Warszawie. „Ustalono, że obraz jest w dobrym stanie, nie wymaga podejmowania prac konserwatorskich, jednak zalecono jego monitorowanie” – dodała Bielinis-Kopeć.

Świątynia w Rokitnie jest dziełem uznanego architekta królewskiego Karola Marcina Frantza. Prawdziwym skarbem we wnętrzu świątyni jest cudowny obraz Matki Bożej Rokitniańskiej datowany na połowę XVI wieku, autorstwa nieznanego artysty, przypuszczalnie ze szkoły niderlandzkiej. Inna nazwa dzieła to Matka Boża Cierpliwie Słuchająca.

Budowę kościoła rozpoczęto w 1742 roku z inicjatywy opata cystersów bledzewskich Józefa Michała Górczyńskiego. Prace zostały ostatecznie zakończone w 1756 r. za czasów opata Michała Józefa Loki.

Opat był zarazem fundatorem wystroju i wyposażenia wnętrza. Było ono dziełem rzeźbiarza Christiana Gruenewalda z Legnicy i włoskiego malarza Francesco Arculario, który ozdobił sklepienia świątyni monumentalnymi malowidłami, przedstawiającymi sceny z życia Najświętszej Marii Panny oraz Starego i Nowego Testamentu.

Na wyposażenie wnętrza składa się ołtarz główny z cudownym obrazem Matki Boskiej Rokitniańskiej, ołtarze boczne, stalle, ambona, sakramentarium, chrzcielnica oraz prospekt organowy. Całość stanowi spójną kompozycję o wysokich walorach artystycznych i historycznych.

Sanktuarium w Rokitnie jest duchową stolicą diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, a Matka Boża Cierpliwie Słuchająca jej patronką. Tamtejszy kościół ma rangę bazyliki mniejszej, a samo sanktuarium jest miejscem pielgrzymek i najważniejszych wydarzeń religijnych na Ziemi Lubuskiej.

Pomnik Historii jest jedną z pięciu form ochrony zabytków. Status ten nadaje prezydent RP. Lista Pomników Historii zawiera obecnie 81 pozycji. Z woj. lubuskiego są na niej: poaugustiański zespół klasztorny w Żaganiu, pocysterski zespół klasztorny w Gościkowie-Paradyżu, drewniany kościółek w Klępsku i Park Mużakowski w Łęknicy.

REKLAMA

Komentuj odpowiedzialnie! Odnoś się do treści informacji, nie obrażaj rozmówców, nie używaj słów niecenzuralnych. Rozgłośnia zastrzega sobie prawo do moderacji komentarzy naruszających te zasady. Administratorem Twoich komentarzy jest Facebook, który może stosować do nich także "Zasady społeczności Facebooka".

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, komentarze zawierające linki nie są publikowane.Skomentuj przez Facebooka

Polub naszą stronę na Facebooku