Wojciech Strzyżewski

Z profesorem UZ, rektorem elektem rozmawia Janusz Życzkowski: