Władysław Dajczak

Z wojewodą lubuskim, posłem elektem rozmawia Bogdan Sadowski: