°C

Kontrole autobusów

kontrola policyjna, fot. KWP Gorzów

ITD kontroluje autobusy szkolne.

Od początku roku szkolnego  lubuscy Inspektorzy Transportu Drogowego  kontrolują autobusów dowożących uczniów do szkół. Inspektorzy sprawdzają m.in. stan techniczny autobusów, w tym ich obowiązkowe oznakowanie i wyposażenie. Kontrolowany jest również czas pracy kierowców i ich trzeźwość.

Rodzice uczniów, a także dyrektorzy placówek korzystających z takich przewozów mogą zgłaszać wszelkie zauważone nieprawidłowości. Informacje takie można przekazać telefonicznie pod numerem 95  72 55 113 lub pocztą elektroniczną na adres sekretariat@witd.gorzow.pl.

 
 
 
  
Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady współżycia społecznego oraz tzw. NETykiety a także przepisy polskiego prawa. Rozgłośnia zastrzega sobie prawo do moderacji komentarzy. Rozgłośnia może także, na wniosek uprawnionych organów, przekazać dane identyfikacyjne użytkowników, tj. zarejestrowane adresy e-mail, adresy IP.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, komentarze zawierające jakiekolwiek linki nie są publikowane.