Krzysztof Kielec

Z prezesem KSSSE rozmawia Bogdan Sadowski: