°C

Włącz się do biznesu społecznego

ROPS

Rusza czwarta edycja konkursu "Lubuski Włącznik - Lider Biznesu Społecznego". Głównym celem jest wspomaganie budowania trwałej pozycji rynkowej podmiotów ekonomii społecznej poprzez promocję ich działalności i stwarzanie możliwości prezentowania ich oferty szerokiemu gronu potencjalnych klientów.

Konkurs jest skierowany do podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa lubuskiego: stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, spółek non profit, a także centrów integracji społecznej. Laureatem może zostać podmiot, który dostarcza wysokiej jakości produkty i usługi, a swoimi działaniami w sposób szczególny przyczynia się do poprawy jakości życia społeczności lokalnej.

W ramach IV edycji Konkursu nagradzane będą podmioty w następujących kategoriach:

I. PODMIOT EKONOMII SPOŁECZNEJ – kategoria dedykowana jest stowarzyszeniom i fundacjom, prowadzącym działalność odpłatną statutową lub/i działalność gospodarczą, spółdzielniom socjalnym, spółkom non profit, które działają min. 2 lata od dnia rejestracji.

II. CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (CIS) z województwa lubuskiego.

III. DEBIUT – kategoria dedykowana jest podmiotom ekonomii społecznej, wymienionym w kategorii I. Konkursu, jednak działającym min. 1 rok od dnia rejestracji.

Dodatkowo, organizator przewidział dodatkową kategorię, dedykowaną jednostkom samorządu terytorialnego z naszego województwa: Urząd Przyjazny Podmiotom Ekonomii Społecznej.

Zwycięzcy Konkursu w ramach kategorii I, II, III otrzymają TYTUŁ LUBUSKIEGO WŁĄCZNIKA. LIDERA BIZNESU SPOŁECZNEGO, zaświadczający o wysokim poziomie jego produktów czy realizacji usług oraz
BON O WARTOŚCI 10 000 ZŁ na rozwój. Zwycięzca Konkursu w ramach kategorii IV otrzyma TYTUŁ URZĘDU PRZYJAZNEGO PODMIOTOM EKONOMII SPOŁECZNEJ ORAZ STATUETKĘ.

Jednocześnie, wszyscy nagrodzeni zyskają promocję w regionalnych mediach oraz na stronach organizatora.

Zgłoszenia do konkursu może wypełnić każdy zainteresowany: osoba fizyczna, dowolna instytucja czy przedsiębiorstwo komercyjne, które w swoim otoczeniu dostrzega podmiot ekonomii społecznej wart nagrodzenia.
Jak zgłaszać? Za pośrednictwem formularzy konkursowych dostępnych na stronie organizatora www.rops.lubuskie.pl

Ponadto, na stronie www.es.lubuskie.pl dostępny jest formularz w wersji do druku, który można przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć do siedziby ROPS pod adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
Al. Niepodległości 36
65-042 Zielona Góra

Szczegóły Konkursu określa regulamin dostępny na stronie www.rops.lubuskie.pl

NA WASZE ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO DNIA 04.10.2019 r.

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady współżycia społecznego oraz tzw. NETykiety a także przepisy polskiego prawa. Rozgłośnia zastrzega sobie prawo do moderacji komentarzy. Rozgłośnia może także, na wniosek uprawnionych organów, przekazać dane identyfikacyjne użytkowników, tj. zarejestrowane adresy e-mail, adresy IP.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, komentarze zawierające jakiekolwiek linki nie są publikowane.