°C

Nowy pomysł na oczyszczalnię dla Kargowej?

UM Kargowa

Trwają prace przy wyborze nowej lokalizacji pod oczyszczalnię w okolicach Kargowej. Do końca października radni miejscy powinni podjąć uchwałę o wyznaczeniu granic nowego obszaru aglomeracji. Brane są pod uwagę trzy miejsca, znacznie oddalone od zabudowań. To grunty prywatne, które gmina musi odkupić od właścicieli. Samorząd nie rozważa natomiast propozycji budowy oczyszczalni w Chwalimiu czy Wojnowie, bo lokalizacja tak odległa od granic miasta wymagałaby budowy rurociągu tłocznego o dużej średnicy, a więc kosztownego w budowie i eksploatacji.

Od dłuższego czasu rozważana jest natomiast budowa oczyszczalni ścieków w oparciu o partnerstwo publiczno – prywatne (PPP). Realizacja inwestycji w formule PPP pozwala na nie zaciąganie kredytu ani przez gminę, ani przez spółkę. Jeśli radni podejmą taką decyzję oczyszczalnia mogłaby powstać w okresie nawet trzech lat.

Wzorem dla władz Kargowej jest Mława, która zrealizowała inwestycję budowy oczyszczalni w oparciu o formułę PPP. Partner prywatny za własne środki zrealizował inwestycję, i przez okres określony w umowie będzie odpowiedzialny za eksploatację. W tym konkretnym rozwiązaniu szczególnie korzystna jest cena za ścieki dla mieszkańców i gwarancja jej utrzymania na długie lata. Przyjęcie tego typu rozwiązania zostało poprzedzone skrupulatną konsultacją prawną, przygotowaniem dokumentacji przetargowej i umowy z partnerem, w celu zabezpieczenia interesu gminy na cały okres trwania współpracy.

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady współżycia społecznego oraz tzw. NETykiety a także przepisy polskiego prawa. Rozgłośnia zastrzega sobie prawo do moderacji komentarzy. Rozgłośnia może także, na wniosek uprawnionych organów, przekazać dane identyfikacyjne użytkowników, tj. zarejestrowane adresy e-mail, adresy IP.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, komentarze zawierające jakiekolwiek linki nie są publikowane.