°C

Rekordowo dużo niepełnosprawnych pracuje w Lubuskiem

Fot. Pixabay

Według danych opublikowanych przez Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych, w I kwartale 2019 roku w województwie lubuskim 24,6 proc. osób niepełnosprawnych było aktywnych zawodowo, co plasuje nasz region na czele polskich województw. Nieznacznie mniejszy wskaźnik (24,4 proc.) odnotowano tylko w województwie dolnośląskim. Dysproporcje w tym zakresie w skali kraju są jednak bardzo duże. W województwie małopolskim aktywna zawodowo pozostaje co 9 osoba niepełnosprawna (11,4 proc.). Średni wskaźnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych wynosi w Polsce ok. 17 proc.

Aby zmienić sytuację zawodową osób niepełnosprawnych także w innych województwach, PFRON rozpoczyna testowanie nowego modelu rehabilitacji, który ma pomóc niepełnosprawnym w podejmowaniu zatrudnienia.

Jak poinformowała prezes PFRON Marlena Maląg, w ramach projektu w specjalnych ośrodkach prowadzone będą m.in. zajęcia rehabilitacyjne, spotkania z psychologami oraz szkolenia zawodowe.

PFRON uruchomia projekt, który ma na celu wprowadzenie w Polsce innowacyjnej metody rehabilitacji kompleksowej osób niepełnosprawnych. Ma on ułatwić podjęcie pracy lub powrót do niej osobom, które wskutek doznanego urazu, schorzenia lub niepełnosprawności nie mogą kontynuować lub podejmować aktywności zawodowej i społecznej.

W czerwcu tego roku PFRON podpisał umowy z czterema Ośrodkami Rehabilitacji Kompleksowej, które w ramach pilotażu, w ciągu trzech lat obejmą wsparciem 600 osób niepełnosprawnych z różnych regionów Polski.

⬆ Marlena Maląg, prezes zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie. Fot. Janusz Życzkowski

Jak powiedziała prezes PFRON, nowy model rehabilitacji kompleksowej zakłada łączenie wszystkich możliwych działań, których rezultatem będzie powrót osób niepełnosprawnych na rynek pracy oraz do aktywnego życia.

Maląg zwróciła uwagę, że dzisiaj wiele osób, które w wyniku wypadku utraciły sprawność, pozostaje w domu i nie wraca do pracy.

„Wpływ na to ma wiele czynników związanych z rehabilitacją medyczną, ale również z sytuacją psychospołeczną, z poczuciem lęku, brakiem wsparcia czy brakiem możliwości skorzystania z dobrego poradnictwa zawodowego w regionie, w którym dana osoba mieszka”

– wskazała prezes PFRON.

Wyjaśniła, że uczestnicy projektu otrzymają pełne wsparcie z zakresu rehabilitacji medycznej, zawodowej i psychospołecznej.

„Realizacja programu rehabilitacji będzie indywidualnie dostosowana do potrzeb danej osoby”

– zapewniła Maląg.

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady współżycia społecznego oraz tzw. NETykiety a także przepisy polskiego prawa. Rozgłośnia zastrzega sobie prawo do moderacji komentarzy. Rozgłośnia może także, na wniosek uprawnionych organów, przekazać dane identyfikacyjne użytkowników, tj. zarejestrowane adresy e-mail, adresy IP.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, komentarze zawierające jakiekolwiek linki nie są publikowane.