°C

Powołano Wojewódzką Radę Kobiet

Fot. Zofia Popielecka

Jej działalność ma się opierać na wsparciu kobiet w regionie.

Do podstawowych zadań rady będzie należało między innymi prowadzenie inicjatyw wspierających wejście lub powrót kobiet na rynek pracy oraz wspieranie organizacji społecznych działających na rzecz edukacji z zakresu równości. Jak mówi marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak, ta inicjatywa wynika z zaangażowania działeczek z całego regionu:

Inicjatorką powstania Wojewódzkiej Rady Kobiet jest Zofia Szozda, założycielka grupy Wspólna Zielona Góra:

Do rady zgłosiły się 33 kandydatki, 15 z nich zostało jej członkiniami. Wśród działeczek jest Alicja Sosnowska, liderka Świebodzińskich Równych Babek:

Inauguracja posiedzenia rady odbędzie się 2 września.

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady współżycia społecznego oraz tzw. NETykiety a także przepisy polskiego prawa. Rozgłośnia zastrzega sobie prawo do moderacji komentarzy. Rozgłośnia może także, na wniosek uprawnionych organów, przekazać dane identyfikacyjne użytkowników, tj. zarejestrowane adresy e-mail, adresy IP.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, komentarze zawierające jakiekolwiek linki nie są publikowane.