°C

Szpital wznowił przyjęcia na 14 oddziałach

fot. J. Życzkowski

Szpital uniwersytecki w Zielonej Górze wznowił przyjęcia pacjentów na czternastu oddziałach.

Szpital wstrzymał przyjęcia 8 sierpnia w związku ze stwierdzeniem u kilku pacjentów nosicielstwa bakterii Klebsiella pneumoniae NDM (New Delhi) oraz zgodnie z zaleceniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze.

Antoni Ciach, Dyrektor ds. Lecznictwa podkreśla, że od momentu wykrycia ognisk bakterii w oddziałach szpitalnych trwała akcja sukcesywnej dekontaminacji pomieszczeń szpitalnych z dezynfekcją termiczną i chemiczną. Jej celem było uzyskanie ujemnych wyników badań na tych oddziałach, tak, by jak najszybciej można było przywrócić przyjęcia pacjentów:

Po przeprowadzeniu wyżej wymienionych czynności oraz wykonaniu badań przesiewowych i środowiskowych nie stwierdzono kolonizacji bakterii New Dehli na 14 oddziałach szpitala: Chirurgii Dziecięcej, Chirurgii Naczyniowej, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Chorób Wewnętrznych, Neonatologii, Neurochirurgii, Neurologii, Położniczo-Ginekologicznym, Okulistyki, Otorynolaryngologii, Pediatrii, Urologii oraz Zakładzie Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej.

Na tych oddziałach od dziś przyjmowani są pacjenci planowi.

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady współżycia społecznego oraz tzw. NETykiety a także przepisy polskiego prawa. Rozgłośnia zastrzega sobie prawo do moderacji komentarzy. Rozgłośnia może także, na wniosek uprawnionych organów, przekazać dane identyfikacyjne użytkowników, tj. zarejestrowane adresy e-mail, adresy IP.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, komentarze zawierające jakiekolwiek linki nie są publikowane.