°C

Służby lustrują ruinę kościoła ewangelickiego w Szprotawie

starostwo Żagań

Działająca przy staroście żagańskim Powiatowa Grupa ds. Ochrony Zabytków dokonała lustracji ruiny kościoła ewangelickiego w Szprotawie. W skład grupy wchodzą przedstawiciele starostwa powiatowego, policji, straży pożarnej i powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Z uwagi na lokalizację zabytku na wizję zaproszono także przedstawicieli urzędu miejskiego w Szprotawie.

 
Ruina kościoła w Szprotawie to obiekt położony w centrum miasta, zwraca uwagę mieszkańców oraz przyjezdnych. Świątynię wzniesiono w XVIII wieku na murach średniowiecznego zamku piastowskiego, którego pozostałości są doskonale widoczne. Po II wojnie światowej kościół, za przyzwoleniem ówczesnych władz, stopniowo popadał w ruinę, a jego wyposażenie rozkradziono. Ostatnie nabożeństwo miało miejsce w latach 60. minionego wieku. Kościelne krypty i podziemia w międzyczasie stały się przedmiotem najróżniejszych legend, chociaż faktycznie na przełomie 1944/45 roku Niemcy ukryli w nich cenne zbiory archiwum miejskiego.

Właścicielem ruiny jest Parafia Polskokatolicka, którą opiekuje się ksiądz Ryszard Szykuła. Przy wsparciu ze strony przychylnych osób i instytucji kilkanaście lat temu zabezpieczył mury kościoła przed dalszą dewastacją oraz wysprzątał wnętrze, w którym rosły już okazałe drzewa. Teren został ogrodzony i stosownie oznakowany. Od tamtego czasu czyniono starania w kierunku odbudowy świątyni w duchu ekumenicznym, o czym opowiadał obecny na wizji ksiądz proboszcz Szykuła.

Odbudową żywo interesują się także władze Szprotawy. Przy pozytywnym biegu wydarzeń w przyszłym roku będzie wykonana dokumentacja techniczna inwestycji. W zamyśle ma to być tzw. bezpieczna ruina, z wieżą widokową, ławkami i prezbiterium. Całość miałaby służyć także różnego rodzaju kulturalnym imprezom plenerowym.

Z lustracji zostanie sporządzony protokół, który trafi na ręce Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków.

inf. Maciej Boryna – Powiatowa Grupa ds. Ochrony Zabytków

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady współżycia społecznego oraz tzw. NETykiety a także przepisy polskiego prawa. Rozgłośnia zastrzega sobie prawo do moderacji komentarzy. Rozgłośnia może także, na wniosek uprawnionych organów, przekazać dane identyfikacyjne użytkowników, tj. zarejestrowane adresy e-mail, adresy IP.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, komentarze zawierające jakiekolwiek linki nie są publikowane.