°C

Wojewódzki Okrągły Stół Edukacyjny

fot:E.Kobelak

Okrągły Stół dotyczący lubuskiej oświaty zorganizowany ma zostać 29 sierpnia w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim.

– Chcemy rozmawiać z uczniami, rodzicami i nauczycielami o jakości kształcenia w naszym województwie – mówił dziś Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak:

– Chcemy mówić przede wszystkim o niezbędnych zmianach jakie należy wprowadzić w oświacie, by można było mówić o dobrej, lubuskiej szkole. Nie pominiemy także tematu finansów – zapewnia Lubuski Kurator Oświaty Ewa Rawa:

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu można składać poprzez stronę internetową kuratorium.

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady współżycia społecznego oraz tzw. NETykiety a także przepisy polskiego prawa. Rozgłośnia zastrzega sobie prawo do moderacji komentarzy. Rozgłośnia może także, na wniosek uprawnionych organów, przekazać dane identyfikacyjne użytkowników, tj. zarejestrowane adresy e-mail, adresy IP.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, komentarze zawierające jakiekolwiek linki nie są publikowane.