°C

Szprotawski ratusz zawiadomi prokuraturę

Fot. Marek Turowski.

Władze Szprotawy podjęły decyzję o zawiadomieniu Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze i Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o możliwości popełnienia przestępstwa przez władze poprzedniej kadencji. Sprawa związana jest z wynikami audytu otwarcia dotyczącego gospodarki finansowej i prawnej Urzędu Miasta w Szprotawie, które wskazały wiele nieprawidłowości.

– Kierujemy do tych instytucji zawiadomienia w trzech sferach – powiedział burmistrz Mirosław Gąsik:

Zadłużenie Szprotawy wynosi prawie 70 milionów złotych i stanowi około 80 procent budżetu miasta.

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady współżycia społecznego oraz tzw. NETykiety a także przepisy polskiego prawa. Rozgłośnia zastrzega sobie prawo do moderacji komentarzy. Rozgłośnia może także, na wniosek uprawnionych organów, przekazać dane identyfikacyjne użytkowników, tj. zarejestrowane adresy e-mail, adresy IP.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, komentarze zawierające jakiekolwiek linki nie są publikowane.