°C

Nowi dyrektorzy w oświacie

Fot. Starostwo żagańskie

Znamy nazwiska trzech nowych dyrektorów placówek oświatowych w powiecie żagańskim.

– Rozstrzygnęliśmy trzy konkursy – mówi wicestarosta żagańska Anna Michalczuk. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szprotawie ponownie dyrektorem została Agnieszka Wiech.

Na kolejną kadencję został też wybrany dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Banacha w Żaganiu Mieczysław Śmieszek. Liceum Ogólnokształcącym w Szprotawie zarządzał będzie Bartosz Klimkowski:

Mieczysław Śmieszek dyrektorem żagańskiego liceum jest już od 23 lat:

Obecnie trwa nabór do liceum. Zostaną utworzone cztery klasy dla uczniów, którzy ukończyli gimnazjum i cztery dla tych, którzy skończyli osiem klas szkoły podstawowej.

W sumie o przyjęcie do szkoły ubiega się 260 uczniów.

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady współżycia społecznego oraz tzw. NETykiety a także przepisy polskiego prawa. Rozgłośnia zastrzega sobie prawo do moderacji komentarzy. Rozgłośnia może także, na wniosek uprawnionych organów, przekazać dane identyfikacyjne użytkowników, tj. zarejestrowane adresy e-mail, adresy IP.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, komentarze zawierające jakiekolwiek linki nie są publikowane.