°C

Mimo upałów, szkoły pracują normalnie

fot:E.Kobelak

Mimo upałów gorzowskie szkoły nie decydują się na skracanie lekcji. Z takiej możliwości mogą skorzystać dyrektorzy szkół. Tak jest np. w kilku placówkach w Zielonej Górze. W Gorzowie – jak sprawdziliśmy- lekcje w większości placówek odbywają się normalnie. Na wprowadzenie skróconego czasu lekcji zdecydowała się tylko jedna placówka - Zespół Szkół Nr 14 przy ulicy Mościckiego. 

Mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik prasowy magistratu:

Przepisy oświatowe wprost nie wskazują górnej granicy temperatury, która warunkuje zawieszenie zajęć w szkołach czy placówkach. Dyrektor może za zgodą organu prowadzącego zawiesić zajęcia na czas określony, jeżeli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. Wysokie temperatury mogą być traktowane jako takie zdarzenie.

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady współżycia społecznego oraz tzw. NETykiety a także przepisy polskiego prawa. Rozgłośnia zastrzega sobie prawo do moderacji komentarzy. Rozgłośnia może także, na wniosek uprawnionych organów, przekazać dane identyfikacyjne użytkowników, tj. zarejestrowane adresy e-mail, adresy IP.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, komentarze zawierające jakiekolwiek linki nie są publikowane.