°C

Warta w Gorzowie spokojna

redakcja gorzowska

Warta w Gorzowie nie jest groźna - zapewnia Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta. Poziom rzeki wynosi dzisiaj 246 cm. Podczas gdy stan ostrzegawczy to 390 cm, a alarmowy - 470 .

W ciągu ostatniej doby nie zanotowano wzrostu poziomu wody, natomiast na najbliższe dwie doby prognozowany jest przybór na poziomie 4 – 6 cm.

Główne dopływy Warty (Obra i Noteć) kształtują się na poziomie średnim. Co ważne, także zbiornik Jeziorsko nie dokonywał zrzutu wody, co jest istotne o tyle, że w perspektywie kilku dni zwiększona ilość wody mogłaby oddziaływać na Wartę.

Pracownicy wydziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego zapewniają, że szczegółowo sprawdzili newralgiczne odcinki wałów przeciwpowodziowych. Nie stwierdzili uszkodzeń ani przesiąków.

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady współżycia społecznego oraz tzw. NETykiety a także przepisy polskiego prawa. Rozgłośnia zastrzega sobie prawo do moderacji komentarzy. Rozgłośnia może także, na wniosek uprawnionych organów, przekazać dane identyfikacyjne użytkowników, tj. zarejestrowane adresy e-mail, adresy IP.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, komentarze zawierające jakiekolwiek linki nie są publikowane.