°C

ZLOP wnioskuje o powołanie kolejnej rady

Fot. : Facebook.com/ZLOP

56 organizacji pozarządowych z całego regionu podpisało się pod wnioskiem o powołanie Wojewódzkiej Rady .

Będzie to już czwarta tego typu rada w naszym regionie. W myśl przepisów, wniosek w tej sprawie należy składać do władz samorządowych każdorazowo po wygaśnięciu kadencji poprzedniej rady.

Na szczeblu wojewódzkim za każdym razem robi to Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych.

– Tym razem nie mieliśmy żadnych problemów z zebraniem odpowiedniej liczby podpisów – mówi prezes ZLOP Romuald Malinowski:

 

Rady Działalności Pożytku Publicznego mogą działać zarówno w gminach czy powiatach, jak i na szczeblu wojewódzkim. Jak podkreśla Romuald Malinowski, rada ma charakter konsultacyjno – doradczy i jest swego rodzaju pośrednikiem między tzw. trzecim sektorem a władzami samorządowymi:

 

Zdaniem Romualda Malinowskiego, dotychczasowa działalność Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego pozwoliła na zrealizowane wielu ważnych postulatów zgłaszanych przez organizacje pozarządowe z naszego regionu.

– Przez trzy poprzednie kadencje udało nam się też zmienić podejście władz samorządowych do różnego rodzaju klubów, fundacji czy stowarzyszeń – dodaje:

 

Dodajmy, że na terenie naszego regionu zarejestrowanych jest prawie 4 tys. klubów, fundacji czy stowarzyszeń, z czego niemal 300 zrzeszonych jest w Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych.

 

 

 

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady współżycia społecznego oraz tzw. NETykiety a także przepisy polskiego prawa. Rozgłośnia zastrzega sobie prawo do moderacji komentarzy. Rozgłośnia może także, na wniosek uprawnionych organów, przekazać dane identyfikacyjne użytkowników, tj. zarejestrowane adresy e-mail, adresy IP.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, komentarze zawierające jakiekolwiek linki nie są publikowane.