°C

Powstał Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Potok Sucha”

fot. M. Boryna

Rada Miejska Szprotawy ustanowiła Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Potok Sucha”

O powołanie nowego obszaru ochrony przyrody wnioskowało w ubiegłym roku Towarzystwo Bory Dolnośląskie ze Szprotawy, jeszcze na etapie konsultacji „Programu ochrony środowiska w Powiecie Żagańskim”. Wniosek uzasadniono m.in. wybitnymi walorami krajobrazowymi i występowaniem rzadkich gatunków fauny.

Projekt uchwały autorstwa Macieja Boryny i Jana Ryszawego został pozytywnie uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, trafiając następnie pod obrady rady. To jeden z efektów pracy gminnego zespołu ds. inwentaryzacji przyrodniczej, powołanego przez burmistrza Szprotawy Mirosława Gąsika w celu ochrony i promocji miejscowych walorów. Na różne działania w obszarach związanych z ochroną przyrody, edukacją ekologiczną i turystyką zarówno gmina jak i stowarzyszenia będą chciały pozyskiwać środki zewnętrzne.

W przełomie potoku możemy napotkać: bociana czarnego, pliszkę górską, zimorodka, brodźca samotnika, kuliczka piskliwego. Jego czyste wody zasiedlają: wydra, kiełb białopłetwy, piskorz, strzebla potokowa, traszka zwyczajna i grzebieniasta, rak rzeczny. Potok Sucha wraz z otaczającymi go historycznymi lasami komunalnymi Szprotawy stanowi lokalny korytarz ekologiczny łączący północną rolniczą część gminy z leżącymi na południu Borami Dolnośląskimi.

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady współżycia społecznego oraz tzw. NETykiety a także przepisy polskiego prawa. Rozgłośnia zastrzega sobie prawo do moderacji komentarzy. Rozgłośnia może także, na wniosek uprawnionych organów, przekazać dane identyfikacyjne użytkowników, tj. zarejestrowane adresy e-mail, adresy IP.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, komentarze zawierające jakiekolwiek linki nie są publikowane.