°C

Odszedł por. Bogumił Orłowski

Bogumił Orłowski - fot. TV Lubuszan

W wieku 85 lat zmarł porucznik Bogumił Orłowski pseudonim "Orzełek" - członek drugiej konspiracji niepodległościowej na terenie dawnego województwa zielonogórskiego.

Bogumił Orłowski urodził się 11.05. 1934 roku w Kołomyi. Był członkiem młodzieżowej konspiracji antykomunistycznej. Działał w organizacji o nazwie Konspiracyjny Związek Młodzieży Wielkopolskiej w Placówce Zbrojnej „Lwie Gniazdo”.

Po dekonspiracji był przesłuchiwany i represjonowany przez funkcjonariuszy Powiatowego urzędu Bezpieczeństwa w Zielonej Górze. Wyrokiem WSR skazany został na 3 lata więzienia oraz rok utraty praw publicznych i honorowych. Część kary odbywał w zielonogórskim Areszcie Śledczym. Za swoją działalność skazany został m.in. na pracę w kamieniołomach w Strzelcach Opolskich. Przebywał w obozie pracy w Jaworznie. 

Po przemianach demokratycznych w Polsce, był czynnym członkiem wielu organizacji kombatanckich. O śmierci porucznika Bogumił Orłowskiego poinformowało Stowarzyszenie Społeczno-Kombatanckie WiN Obszar Zachodni Koło Zielona Góra, z którym „Orzełek” stale współpracował.

Zachęcamy do obejrzenia nagrania TV Lubuszan, w którym Bogumił Orłowski wspomina lata swojej konspiracyjnej działalności:

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady współżycia społecznego oraz tzw. NETykiety a także przepisy polskiego prawa. Rozgłośnia zastrzega sobie prawo do moderacji komentarzy. Rozgłośnia może także, na wniosek uprawnionych organów, przekazać dane identyfikacyjne użytkowników, tj. zarejestrowane adresy e-mail, adresy IP.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, komentarze zawierające jakiekolwiek linki nie są publikowane.