°C

Zmiany w pieczy zastępczej

Fot. MRPiPS

Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej i ograniczenie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - takie między innymi rozwiązania przewiduje projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska poinformowała, że w pieczy zastępczej przebywało w ubiegłym roku ponad 73 tysiące dzieci:

 

.

Minister Rafalska zaznaczyła, że resort stawia na rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej i ograniczenie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Tymczasem w placówkach opiekuńczo wychowawczych nadal przebywa 17,5 tysiąca dzieci, a 1,7 tysięcy z nich to dzieci małe – do 7 roku życia. Aby to zmienić, resort proponuje stworzenie centralnego rejestru miejsc pieczy zastępczej:

 

 

 – Taka baza danych pozwoliłaby kierować dzieci do rodzin zastępczych w innym powiecie – podkreśliła minister Rafalska:

 

 

W razie umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej rodzinie przydzielony zostanie asystent rodziny, którego zadaniem będzie doprowadzenie do jak najszybszego powrotu dziecka do rodzinnego domu.
Ważna zmiana dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka dotyczy też dodatku wychowawczego. Obecnie dodatek ten jest wypłacany w wysokości 500 złotych. Projekt wprowadza zasadę, że pieniądze z 500 plus w 80 procentach nadal będą wypłacane rodzinie zastępczej, a w 20 procentach gromadzone będą na rachunku bankowym. Zgromadzone tam środki będą wypłacane dziecku w momencie jego usamodzielnienia.
Nowe przepisy zakładają też , że wynagrodzenie zawodowej rodziny zastępczej i prowadzących rodzinne domy dziecka nie może być niższe niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady netykiety. W sprawach spornych rozgłośnia może przekazać dane identyfikacyjne tj. adresy e-mail czy IP, uprawnionym organom.