W sobotę na antenie

05:00

30 stycznia 2016

Marcin Grzesiak

Redaktor Techniczno – Programowy ds. Koordynacji

  6.05 Radioporanek / 9.05 Gry i zabawy dla dzieci – E.Wozowczyk-Leszko / 10.05 Piosenki z myszką – B.Patalas / 11.15 Forum Lubuskie – B.Sadowski / 12.25 Polityczne postscriptum – P.Mrożek / 13.05 Regionalny Magazyn Muzyczny – G.Bugaj / 14.05 Kulturalne lubuskie – Cz.Markiewicz / 15.05 Mniej więcej lista – K.Jankowska / 17.05 Muzyka i sport – R.Malitowski / 20.05 Nasze Rendez-Vous – B.Patalas / 18.00  / 22.00 B.P.M – audycja muzyczna – K.Jankowska