W czwartek na antenie

05:00

28 stycznia 2016

Marcin Grzesiak

Redaktor Techniczno – Programowy ds. Koordynacji

5.00 Donata swojskie klimaty/ 6.00 Radioporanek /8.15 Poranny gość – Romuald Gawlik, wicemarszałek województwa / 8.35 Poranny gość – Andrzej Stefanowski, wiceprezes lubuskiego oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  /9.00 Dzień z Radiem Zachód – A.Nawrocki /12.00 Otwarty mikrofon13.00 Nie tylko rock /14.00 Godzina z ekspertem – Co nowego w działaniach Państwowej Inspekcji Pracy? Jakie zmiany w kodeksie pracy ? Czego dotyczą najczęściej pracownicze interwencje?  Audycja z udziałem Franciszka Grześkowiaka, Okręgowego Inspektora Pracy w Zielonej Górze – A.Steciąg / 15.00 Mniej więcej lista – K.Jankowska/ 16.00 Popołudniówka –  G.Bugaj / 18.10 W Twojej Sprawie – Sprawy małe i duże lubuszan w 2015r. Komornik, który zajął aktywa gminy Szprotawa, zatrucia jeziora Rudno i braku śmietnika na osiedlu, które zamieszkują starsi ludzie. Część 2 – G.Walkowiak / 19.00 Scena / 20.00 Radiowieczór – B.Patalas / 21.30 Spotkanie z muzami – Cz.Markiewicz / 22.00 Jazzowy Zachód / 23.00 RZ na BIS (Moc kultury, Poranni goście, Gość popołudniówki, Portrety, Trzeci sektor, Literaria lubuskie)