Cacko

20:00

21 lutego 2017

Czy złapanych po alkoholu w pracy leczyć czy piętnować?

12:12

21 lutego 2017

Jak pracować z osobą uzależnioną? Co może pracodawca wobec pracownika, który ma problem z alkoholem?

Numery telefonów do studia  –  68 324 22 55;  linia ulgowa 801 327 462.

a pytania odpowiadają: Natasza Bobowska, psycholog z pracowni psychologicznej w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Zielonej Górze, Krzysztof Niemiec, przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zielonej Górze i  Pan Tomasz ze wspólnoty AA.

Zmiany w windykacji?

12:05

21 lutego 2017

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało zmiany dotyczące zasad przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych. Nowe przepisy dotyczą w dużej mierze handlu przedawnionymi wierzytelnościami. Handlu długami, które zostały przedawnione, a są skupowane przez firmy windykacyjne. Wierzytelności te często obrosły odsetkami, opłatami manipulacyjnymi, kosztami komorniczymi. To wszystko powoduje, że dziesiątki tysięcy ludzi wpadają w spiralę zadłużenia i nie są w stanie spłacić tych zobowiązań– podkreślono w trakcie specjalnej konferencji prasowej.

Jak tłumaczą pomysłodawcy zmian, długi należy spłacać. Tu nie ma żadnych wątpliwości. Jednak po okresie przedawnienia nie powinno dochodzić do zastraszania dłużników, nękania ich monitami i telefonami. Według proponowanych zmian roszczenia będą badane z urzędu przez sąd i w razie przedawnienia, sąd będzie miał prawo oddalić powództwo.

 Jak oceniamy działalność firm windykacyjnych? Pyta Daniel Rutkowski

Telefony do studia: 68 324 22 55 lub 801 327 462.

Strefa młodych: Lubuski ZHP

21:43

20 lutego 2017

Skąd, pomimo zmasowanej krytyki, duże poparcie PiS wśród Polaków?

11:45

20 lutego 2017

Najnowszy sondaż poparcia dla partii politycznych pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na poparcie 40% wyborców, czyli więcej niż wszystkie pozostałe opozycyjne partie razem wzięte. Stabilnym zaufaniem cieszy się także rząd Beaty Szydło – 46% badanych jest zadowolonych z faktu, że Radą Ministrów kieruje właśnie Beata Szydło. Jeśli chodzi o poparcie dla rządu, to 37% pytanych popiera jego działania, 33% jest zdania przeciwnego, a 26% Polaków ankietowanych przez CBOS deklaruje, że nie ma w tej sprawie zdania.

Jaki jest polityczny sekret Jarosława Kaczyńskiego, który w prawie półtora roku po wyborach pozwala kierowanej przez niego formacji cieszyć się rekordowym poparciem wśród Polaków? Warto dodać, że w ciągu kilkunastu miesięcy rządów PiS swoją dezaprobatą dla „dobrej zmiany” wyrażali już przedstawiciele części wielu środowisk: nauczycieli, dziennikarzy, sędziów, liczni naukowcy, przedstawiciele trzeciego sektora, samorządowcy itd.

Czy wysokie poparcie PiS to efekt zauważanych już przez Polaków zmian w ich codziennym życiu? Czy może  – przekornie – bardziej sprzyjają temu działania opozycji parlamentarnej, Komitetu Obrony Demokracji czy coraz ostrzejsze słowa kierowane pod adresem polskiego rządu np. przez przedstawicieli Komisji Europejskiej? Pyta Marek Poniedziałek.

Zapraszam do dyskusji: 68 324 22 55 lub 801 327 462.

Historie pisane na nowo…

15:00

19 lutego 2017
W każdą niedzielę w Radiu Zachód kolejny odcinek cyklu audycji historycznych. W „Historiach pisanych na nowo…” przedstawiamy nieznane dotąd wydarzenia, wracamy do spraw zapomnianych i ich bohaterów. Rozmawiamy z publicystami i historykami. Relacjonujemy uroczystości związane z ważnymi wydarzeniami oraz ciekawe konferencje i spotkania, dzięki którym można lepiej poznać i zrozumieć historię regionu i kraju.

Czytaj dalej Historie pisane na nowo…

Animacja i animatorzy kultury

20:00

17 lutego 2017

Szykujemy ogród do wiosny

13:02

17 lutego 2017

Jesteśmy w kontakcie!

07:02

17 lutego 2017

Przyjechał do domu na wózku

18:00

16 lutego 2017