Tadeusz Jędrzejczak

08:46

21 września 2010

Marcin Jabłoński

09:08

20 września 2010

Jolanta Fedak

09:06

20 września 2010

Forum Radia Zachód

11:18

18 września 2010

prof. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

10:34

17 września 2010

Elżbieta Drewka-Doberstein i Jan Papina

10:32

17 września 2010

Jerzy Materna

10:19

16 września 2010

Witold Pahl

10:15

16 września 2010

Czesław Fiedorowicz

09:23

15 września 2010

Andrzej Ogrodnik

09:22

15 września 2010