Joanna Liddane

08:53

26 czerwca 2017

Sebastian Pieńkowski

08:44

26 czerwca 2017

Bożena Pierzgalska

09:05

23 czerwca 2017

Dariusz Szymura

08:58

23 czerwca 2017

Mateusz Sławek

08:57

22 czerwca 2017

Ewa Rawa

08:46

22 czerwca 2017

Józef Rubacha

09:02

21 czerwca 2017

Tomasz Ciszewicz

08:58

21 czerwca 2017

Robert Dowhan

09:00

20 czerwca 2017

Jan Tomaszewicz

08:45

20 czerwca 2017