Dzień z życia Zuzanny

15:43

24 października 2017

Wolna wieś

12:05

19 września 2017

Reportaż Doroty Zyń-Horbaczewskiej pt. „Wolna wieś”, przygotowany przy współpracy Łukasza Zalewskiego, obrazuje energię i zapał mieszkańców małej miejscowości, którzy mimo różnic, przede wszystkim wiekowych, potrafią ze sobą współpracować. A łączy ich młoda sołtyska Nowej Koperni w gminie Szprotawa Anita Sztubecka.

 

Przystanek Adamowo

15:08

27 czerwca 2017

Przywrócić pamięć

15:29

23 maja 2017

Reportaż Doroty Zyń-Horbaczewskiej pt. „Przywrócić pamięć”, przygotowany przy współpracy Łukasza Zalewskiego, przybliża historię obozu jenieckiego z czasów I wojny światowej w Kamieniu koło Krosna Odrzańskiego. Regionaliści z Towarzystwa Miłośników Ziemi Krośnieńskiej postanowili uporządkować i uhonorować miejsca po tym byłym obozie jenieckim.

W reportażu wystąpili:

prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Krośnieńskiej Zdzisław Paduszyński oraz członkowie tego towarzystwa Jan Muńko i Tadeusz Przybytek.

Sąsiedzi

09:48

25 kwietnia 2017

Reportaż Doroty Zyń-Horbaczewskiej pt. „Sąsiedzi”, przygotowany przy współpracy Łukasza Zalewskiego, pokazuje nietuzinkową działalność, powstałego w 2004 roku Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Zawady i Krępy w Zielonej Górze i związaną z tym integrację społeczną.

W reportażu uczestniczą:
Prezeska Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Zawady i Krępy w Zielonej Górze Marzena Bilska oraz przedstawiciele tego stowarzyszenia: Wioletta Grzezółka, Elżbieta Januszewska i Józef Krakowiak, jak również sołtys Krępy Janusz Sikora, sołtys Zawady Jan Smoter, nauczyciel muzyki w Akademii Talentów Jan Sołtysiak, instruktor Szkółki Wędkarskiej Arkadiusz Szakoła, leśnik z Krępy Marcin Poczekaj, a także dzieci i młodzież z Akademii Talentów i Szkółki Wędkarskiej.

 

Daleka droga do domu

14:47

28 marca 2017

Reportaż Doroty Zyń –Horbaczewskiej pt. „Daleka droga do domu”, który powstał przy współpracy Justyny Rapickiej i Łukasza Zalewskiego opisuje losy Polaków z Kazachstanu oraz ich tęsknotę za krajem. Bohaterka Halina Szczawińska musiała wykazać się hartem ducha i ogromnym samozaparciem, aby wraz z rodziną wrócić do ojczyzny. Po wielu staraniach i długim oczekiwaniu znalazła swój dom w Polsce, w Kosieczynie . Było to możliwe dzięki przychylności i zrozumieniu władz gminy Zbąszynek.

W nagraniach uczestniczyli:Halina Szczawińska, Anatol – jej mąż i ich córka Nikola oraz ojciec Haliny- Mikołaj Granowski,
a także burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski i przewodniczący Rady Gminy Zbąszynek Jan Mazur,
jak również nauczyciele z Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Zbąszynku oraz uczniowie z tej szkoły.

Kroplówka na życie

15:26

28 lutego 2017

Reportaż Doroty Zyń-Horbaczewskiej pt. „Kroplówka na życie”, który powstał przy współpracy Łukasza Zalewskiego, przybliża pracę ludzi niepełnosprawnych w Szprotawskim Zakładzie Aktywności Zawodowej oraz związaną z tym ich rehabilitację społeczną i zawodową. Zakład, który istnieje od 1 grudnia 2016 roku jako pierwszy w województwie, już zmienił na korzyść życie wielu mieszkańców powiatu żagańskiego. Niepełnosprawni uwierzyli w siebie, zostali dowartościowani w swoich środowiskach. Pracują, zarabiają… Czują się potrzebni. To był ich powrót do społeczności lokalnej, do życia…

Dodajmy, że na utworzenie  tego zakładu, były potrzebne  nie tylko pieniądze z gminy Szprotawa, ale także zasilenie środkami z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego, za pośrednictwem  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

W nagraniach uczestniczyli:

kierowniczka Szprotawskiego Zakładu Aktywności Zawodowej Małgorzata Szymczak,burmistrz Szprotawy Józef Rubacha,dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze Jakub Piosik,Monika Mroziuk z regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze,Ewa Barszcz- szefowa kuchni i Krzysztof Lis- koordynator pracy w pralni w ZAZ oraz pracownicy tego zakładu: Marta Martyniuk, Ewa Nowak, Marta Sudolska, Bartosz Jurga, Adam Kubiak, Krzysztof Orłowski i Paweł Wyrwiński a także ojciec Marty Edward Martyniuk.

Strefa czułych serc

12:53

31 stycznia 2017

Reportaż Doroty Zyń-Horbaczewskiej, Justyny Rapickiej i Łukasza Zalewskiego pt. „Strefa czułych serc” opisuje zaangażowanie młodych wolontariuszy z Gimnazjum nr 3 w Sulechowie na rzecz lokalnej społeczności. Pokazuje, że wolontariat rozwija wśród dzieci i młodzieży postawę otwartości oraz wrażliwości na potrzeby innych. Poświęcają oni swój czas, bo sami chcą, i nikt ich do tego nie zmusza.

W nagraniach uczestniczyli:
burmistrz Sulechowa Ignacy Odważny,
dyrektor Gimnazjum nr 3 w Sulechowie Romuald Modrzyk,
ksiądz proboszcz Parafii Świętego Stanisława Kostki w Sulechowie Piotr Bortnik,
opiekunka szkolnego koła „Caritas” przy Gimnazjum nr 3 w Sulechowie Wioletta Samociak,
opiekunka Szkolnego Klubu Wolontariusza przy Gimnazjum nr 3 w Sulechowie Wioletta Konstańczak,
Wojciech Sołtys z Urzędu Miejskiego w Sulechowie – kierownik Wydziału Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu,
Robert Urbański – opiekun ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Sulechowie,
Wojtek Petrus – Superwolontariusz z Sulechowa,
oraz wolontariuszki i wolontariusze z Gimnazjum nr 3 w Sulechowie,
a także podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Sulechowie.

Z drugiej strony fotografii

13:03

6 grudnia 2016

Reportaż Doroty Zyń-Horbaczewskiej i Łukasza Zalewskiego pt. „Z drugiej strony fotografii” opisuje wieloletnią, pełną pasji pracę kronikarza Zielonej Góry – Ewy Dumy oraz jej wyjątkową fascynację fotografią.

W reportażu uczestniczyli:
kronikarz Zielonej Góry Ewa Duma,
dyrektor Archiwum Państwowego w Zielonej Górze Tadeusz Dzwonkowski,
kierownik Działu Przechowywania i Zabezpieczenia Zbiorów Archiwum Państwowego w Zielonej Górze Zbigniew Bujakiewicz,
dyrektorka Centrum Kultury „Zamek” w Kożuchowie Urszula Stochel-Matuszak,
nauczycielka Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze Mariola Kostrzewska,
a także Irena Dopierała i Marek Masłowski z Zielonej Góry.

Pod skrzydłami dąbrowieckiej szkoły

11:57

22 listopada 2016

Reportaż Doroty Zyń- Horbaczewskiej, Justyny Rapickiej i Łukasza Zalewskiego „Pod skrzydłami dąbrowieckiej szkoły” pokazuje, jak w niewielkiej lokalnej społeczności, której historia miała burzliwy przebieg, można teraźniejszość łączyć z przeszłością. Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Wielkopolskiej stała się ostoją dla wszystkich, którzy utożsamiają się z kulturą dąbrowiecką, dla uczniów i dorosłych, dla muzyków i śpiewaków.

W nagraniach uczestniczyli:
burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski,
dyrektorka Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Wielkopolskiej Ewa Kubicka, szefowa zespołu śpiewaczego „Dąbrowszczanka”,
Wojciech Wittke ze Stowarzyszenia Miłośników Kultury Dąbrowieckiej,
Jan Prządka, nauczyciel muzyki ludowej,
członkinie zespołu śpiewaczego „Dąbrowszczanka”: Cecylia Niemiec, Krystyna Połomka i Marta Spychała
oraz uczennice i uczniowie Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Wielkopolskiej.