Lubuskie 2020 – 16.04.2016 r.

15:49

16 kwietnia 2016

Lubuskie 2020 – 09.04.2016 r.

11:18

9 kwietnia 2016

Lubuskie 2020 – 02.04.2016 r.

11:07

2 kwietnia 2016

Lubuskie 2020 – 26.03.2016 r.

12:08

31 marca 2016

W minionej i obecnej perspektywie finansowej realizowane były i  są projekty cyfryzacji województwa lubuskiego. Chodzi o inwestycje zmniejszające koszty funkcjonowania administracji publicznej oraz wpływające na jej efektywność, podnoszące stopień dostępu do edukacji, również e-edukacji, projekty zapobiegające wykluczeniu cyfrowemu, zwłaszcza na obszarach wiejskich i małych miast. O szczegółach w dzisiejszej audycji:

Lubuskie 2020 – 19.03.2016r.

12:04

19 marca 2016

W minionej i obecnej perspektywie finansowej realizowane były i  są projekty cyfryzacji województwa lubuskiego.  Chodzi o inwestycje zmniejszające koszty funkcjonowania administracji publicznej oraz wpływające na jej efektywność, podnoszące stopień dostępu do edukacji, również e-edukacji, projekty zapobiegające wykluczeniu cyfrowemu, zwłaszcza na obszarach wiejskich i małych miast. O szczegółach w dzisiejszej audycji

Lubuskie 2020 – 12.03.2016r.

11:23

12 marca 2016

Lubuskie 2020 – 05.03.2016r.

14:07

5 marca 2016

W ostatnich latach szereg projektów dedykowanych osobom zagrożonym wykluczeniem realizowało Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze, a jeden z pierwszych konkursów RPO – Lubuskie 2020, ogłoszony pod koniec września ubiegłego roku, dotyczył właśnie wsparcia osób zagrożonych społecznie. O nowych działaniach , aktywizujących zawodowo osoby zagrożone wykluczeniem społecznym będziemy mówić w dzisiejszej audycji.

Lubuskie 2020 – 27.02.2016r.

14:00

27 lutego 2016

Lubuskie 2020 – 20.02.2016r.

15:23

20 lutego 2016

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to nowa forma współpracy samorządów współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich. Partnerstwa miast i otaczających je gmin oraz władze województw wspólnie ustalają cele i wskazują inwestycje niezbędne do ich osiągnięcia.Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze ogłasza konkursy, z których aż 4 realizowane będzie w ramach tej formy wsparcia.

Lubuskie 2020 – 13.02.2016r.

13:00

13 lutego 2016

Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze ogłasza konkurs na wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Ideą tego konkursu jest   pomoc w przygotowaniu programów rewitalizacji – dokumentów podstawowych dla prowadzenia tych procesów. Na podstawie stworzonych programów gminy będą mogły ubiegać się o środki na przeprowadzenie inwestycji z tym związanych.