prof. Aleksander Wolszczan – pierwszy odkrywca planet pozasłonecznych

14:40

18 września 2017

Kobiety w filozofii seria III cz. 38 Aza Alibekowna Tacho-Godi – czyli dlaczego należy zawsze zaczynać od Homera

14:56

11 września 2017

Na zdjęciu: Aza Tacho-Godi z Lilianną Kiejzik. Odsłonięcie popiersia Łosiewa październik 2010

Prof. Aza Tacho-Godi jest uczennicą i spadkobierczynią intelektualną Aleksego Łosiewa (1893-1988) – Starca z Arbatu, nazywanego ostatnim filozofem rosyjskiego Srebrnego Wieku, „kustoszem tradycji” i „sługą prawdy”, dialektyka, estetyka antyku, teoretyka mitu, objętego przez władzę radziecką 23-letnim zakazem publikacji. Czytaj dalej Kobiety w filozofii seria III cz. 38 Aza Alibekowna Tacho-Godi – czyli dlaczego należy zawsze zaczynać od Homera

Kobiety w filozofii seria III cz. 37 Zinaida Gippius – moralna i intelektualna prowokatorka

15:31

4 września 2017

Zinaida Gippius (1869-1945) – powróciła na łono literatury rosyjskiej później, niż inni, gdyż dopiero w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, dzięki „pierestrojce” Gorbaczowa. Być może przyczyna leżała w tym, że nie tylko nie przyjęła rewolucji październikowej za zapowiedź „lepszego” ustroju i państwa, ale wprost opowiedziała się po stronie jej wrogów i otwarcie przeciw niej występowała. Jej nienawiść wobec „Sowdepii” była tak silna, że przeklęła tych, którzy jej zdaniem „zaprzedali się bolszewizmowi”, np. A. Błoka, A. Biełego, czy W. Briusowa. Czytaj dalej Kobiety w filozofii seria III cz. 37 Zinaida Gippius – moralna i intelektualna prowokatorka

Kobiety w filozofii seria III cz. 36 Wasyl Rozanow, czyli o moralnej prowokacji w filozofii

14:54

28 sierpnia 2017

Wasyl Rozanow (1856-1919) – był myślicielem kontrowersyjnym i pełnym sprzeczności, kochał Chrystusa i jednocześnie nienawidził, wielbił kobiety i opluwał, reprezentował wiarę wręcz fanatyczną, aby następnie ją krytykować i wyśmiewać, przez jednych uważany za geniusza intelektu, przez innych został uznany za zwolennika prostytucji i pornografii, nie chcieli go znać ani bolszewicy (choć uważano go za wroga chrześcijaństwa), ani wierzący. Kim zatem był? Czytaj dalej Kobiety w filozofii seria III cz. 36 Wasyl Rozanow, czyli o moralnej prowokacji w filozofii

Kobiety w filozofii seria III cz. 35 Maria Biezobrazowa, czyli o gorzkim smaku filozofii

14:43

21 sierpnia 2017

Urodziła się w 1857 r. w Sankt-Petersburgu; była pierwszą rosyjską kobietą, która zajmowała się fachowo filozofią, pierwszą kobietą, która wygłaszała publiczne wykłady o tematyce filozoficznej. Uważała filozofię za swoje posłannictwo, powołanie W 1891 r. obroniła doktorat w Uniwersytecie w Bernie. Po powrocie do Rosji zaczęła starać się o pracę na wyższej uczelni. Bezskutecznie; kobiety do stanowisk profesorskich nie były dopuszczane. Czytaj dalej Kobiety w filozofii seria III cz. 35 Maria Biezobrazowa, czyli o gorzkim smaku filozofii

Kobiety w filozofii seria III cz. 34 Czaadajew i Bołtina

15:36

14 sierpnia 2017

Piotr Jakowlewicz Czaadajew (1794-1856) i Wiera Aleksandrowna Bołtina (1843-1888), czyli o męskim i żeńskim wariancie „Listów Filozoficznych”.

Czaadajew zasłynął jako autor ośmiu Listów filozoficznych pisanych w latach 1829-1831, z których za jego życia został opublikowany tylko pierwszy list, w czasopiśmie „Teleskop” w 1836 roku. Publikacja wywołała skandal, czasopismo zamknięto, a on sam został uznany za wariata. W Liście wypowiada Czaadajew swój sąd o Rosji. Jest to sąd porażający, niezwykle emocjonalny i niezwykle negatywny. Powiada myśliciel, że Rosja jest krajem zapomnianym przez opatrzność. Nie należy ani do Wschodu, ani do Zachodu, nie zna ciągłości tradycji, nie ma własnej „osobowości moralnej”, wszystko w niej zapożyczone. Czytaj dalej Kobiety w filozofii seria III cz. 34 Czaadajew i Bołtina

Filip Springer, Miasto Archipelag

14:52

17 lipca 2017

„Miasto Archipelag” to projekt reporterskiej podróży Filipa Springera przez mniejsze miasta, które były kiedyś stolicami województw. Stolicami regionów były przez 24 lata. Dziś wiele z nich boryka się z wyludnieniem, problemami gospodarczymi, bezrobociem i narastającą stagnacją. Czytaj dalej Filip Springer, Miasto Archipelag

Zygmunt Bauman – myśliciel czy intelektualny hochsztapler

14:31

3 kwietnia 2017

Zygmunt Bauman, socjolog, filozof i eseista, badacz ponowoczesności ma w dorobku wiele ważnych książek, w tym „Prawodawcy i tłumacze” oraz „Nowoczesność i zagłada”. – Miał pewną łatwość podobania się, był na swój sposób uwodzicielski – mówi prof. Mirosław Chałubiński. Bauman odniósł wielki sukces, a tacy ludzie muszą mieć tłumy zawistników. Czytaj dalej Zygmunt Bauman – myśliciel czy intelektualny hochsztapler

Kryzys liberalnej demokracji

14:48

2 stycznia 2017

Maria i Stanisław Ossowscy w polskiej humanistyce

14:27

13 września 2016